Alles begint met de theorie. De beste manier om je voor te bereiden op het theorie-examen is via een theorie-opleiding (12 uur) bij Rijschool Traffix.
Tijdens deze cursus wordt naast de basisprincipes en de structuur van het verkeersreglement veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van de wegcode in het dagdagelijks verkeer. Zo begrijp en onthoud je de regels gemakkelijker, en ben je al een flinke stap vooruit met je praktijkopleiding. Want je praktijk kan pas vlot verlopen, als je de theorie goed onder de knie hebt.

Andere mogelijkheden zijn zelfstudie met een handboek (te koop bij Rijschool Traffix), of online.

Ben je twee keer niet geslaagd voor het theorie-examen, dan ben je verplicht 12 uur theorie in een erkende rijschool te volgen.

Vanaf 17 jaar  mag je het theorie-examen afleggen in een van de 18 examencentra van Goca.
Hiervoor hoef je niet speciaal een afspraak te maken; je kan tijdens de openingsuren van het examencentrum vrij het examen afleggen aan een tarief van 15 euro.  Het theorie-examen bestaat nog steeds uit 50 vragen, waarbij je minstens 41/50 moet behalenBij een fout antwoord wordt één punt afgetrokken, behalve bij vragen die gaan over overtredingen van de derde of vierde graad of over het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid, want zo’n fout kost je vijf punten. Maak je twee fouten waarmee je vijf punten verliest, dan ben je niet geslaagd voor het theorie-examen.

Wens je het theorie-examen af te leggen, check dan steeds vooraf de website www.gocavlaanderen.be > rijbewijs > examencentra
De openingsuren, veiligheidsmaatregelen en manier van reserveren van het theorie-examen zijn verschillend per examencentrum.
Rechtstreekse link: https://www.gocavlaanderen.be/nl/p/examencentra

Mee te nemen op de dag van het theorie-examen: je identiteitskaart en 15 euro retributie.

Ben je geslaagd, dan kan je starten aan je praktijkopleiding.

Ben je niet geslaagd, leg dan op een latere dag opnieuw het examen af. Je mag maar één keer herkansen. Ben je twee keer niet geslaagd voor je theorie-examen moet je verplicht 12 uur theoriecursus bij een erkende rijschool volgen.

Het theorie-examen is 3 jaar geldig.  Je kan je praktijkexamens  enkel afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorie-examen (3 jaar vanaf de datum waarop je voor het theorie- examen bent geslaagd, voorbeeld: als je slaagt op 15/01/2020, is je geslaagde theorie-examen geldig tot en met 14/01/2023).

De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op hun verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij zich in één van deze gevallen bevindt d.m.v. een getuigschrift of attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering.

Kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theorie-examen kunnen eveneens op hun verzoek dit examen in een speciale zitting afleggen.

Wanneer je je in één van bovenstaande situaties bevindt, dan ben je vrijgesteld om verplichte theorielessen te volgen na 2 mislukte theorie-examens via een speciale zitting.

Dove of slechthorende kandidaten kunnen het theorie-examen afleggen met een beëdigd doventolk. De tolk wordt gekozen door het examencentrum. Je bent ook vrijgesteld om verplicht theorielessen te volgen na 2 mislukte theorie-examens.

Voor een speciale zitting of een examen met een beëdigd doventolk dien je vooraf een afspraak te maken op het examencentrum.

Het theorie-examen in een examencentrum in Vlaanderen verloopt steeds in het Nederlands.

Je kan het theorie-examen ook afleggen in het Frans, Duits of Engels in een examencentrum in Vlaanderen, bijgestaan door een beëdigde tolk die gekozen door het examencentrum.  Je dient hiervoor vooraf een afspraak te maken op het examencentrum en je betaalt een extra retributie van 52 euro.

In Brussel of Wallonië kan je ook zonder tolk het theorie-examen afleggen in het Frans in deze examencentra.

In de onlineshop van Wees Wegwijs kan je boeken bestellen om je voor te bereiden op het theorie-examen in de Franse, Engelse, Duitse en Turkse taal.

Het is in België niet mogelijk om het theorie-examen af te leggen in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels.