Verschillende sectorfondsen bieden een financiële tussenkomst aan bedrijven die hun werknemers opleiden.

Klik hier voor meer info over de KMO-portefeuille.

 • Voor wie? Arbeiders uit de PC’s 112, 142.1, 149.2, 149.4
 • Werkwijze
  1. U reserveert rechtstreeks bij Rijschool Traffix een plaats in de opleidingssessie van uw keuze.
  2. U vult het aanvraagformulier voor een erkenning in op de website van EDUCAM Partner, uiterlijk 5 werkdagen voordat de opleiding begint.
  3. U ontvangt van EDUCAM een mail met de bevestiging van de erkenning van de opleiding. Die mail bevat de nodige informatie en documenten om uw administratief dossier in te vullen, waarna wij u de EDUCAM-voordelen zullen kunnen toekennen.
  4. Breng die documenten mee naar de opleiding, vul ze in aan de hand van de codes die u per mail hebt gekregen, doe de aanwezigheidslijst door de lesgever ondertekenen en doe er de stempel van het bedrijf op aanbrengen. Deze 2 stappen zijn belangrijk om de EDUCAM-voordelen te kunnen genieten.
  5. U stuurt het correct ingevulde administratief dossier met de stempel van de opleidingsoperator en de handtekening van de lesgever naar EDUCAM terug, binnen de 10 dagen na het einde van de opleiding.
 • Meer info: www.educam.be
 • Welke rijbewijzen? BE – C – CE
 • Voor wie? Bedrijven uit de groene sector: landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145), parken en tuinen (PC 145.04) en technische land- en tuinbouwwerken (PC 132). Enkel voor de arbeiders, geen bedienden of zelfstandigen.
 • Werkwijze: De factuur wordt integraal opgemaakt op het bedrijf, die eventueel kan gebruik maken van de KMO-portefeuille.  Het bedrijf geniet een bijkomende korting van 5%.  EDUplus betaalt voor elk uur opleiding (inclusief praktijkexamen) de loonkost van de betrokken werknemer integraal terug aan de werkgever.
 • Meer info: www.EDUplus.be
EduPLUS
 • Welke rijbewijzen? BE – C – CE
 • Voor wie? Voor arbeiders tewerkgesteld binnen de bouwsector (PC 124).  Ook voor zaakvoerders wanneer zij de opleiding samen met een arbeider volgen.
 • Tussenkomst: €15 per uur in de loonkost voor het bedrijf tijdens de werkuren of €5 per uur in de opleidingskost voor het bedrijf ongeacht het tijdstip van de opleiding.  Op zaterdag ontvangt de arbeider zelf een premie van €50 per dag (dag = 8 uur).  Let op: niet cumuleerbaar met educatief verlof
 • Winteropleiding: tijdens de winterperiode (01/12 t.e.m. 31/03) bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het stelsel winteropleiding via de bouwunie.
 • Info: http://www.constructiv.be/
fvb
 • Voor wie?  Bedrijven uit de metaalsector: arbeiders uit PC 111. Enkel voor de arbeiders, geen bedienden of zelfstandigen.
 • De aanvraag kan hier online worden ingediend.
 • Contactpersoon: Jan Van Hyfte Agoria Oost-& West-Vlaanderen tel. 09/2449816
 • Welke rijbewijzen? C – CE
 • Voor wie? Bedrijven uit voedingsnijverheid PC 118 (arbeiders) en PC 220 (bedienden).  Enkel voor de werknemers (geen zelfstandigen).
 • Werkwijze:  de factuur wordt integraal opgemaakt op het bedrijf.  Het bedrijf mag GEEN gebruik maken van de KMO-portefeuille.  IPV betaalt de opleidingskosten (excl. BTW en examenretributies) terug.
 • Formaliteiten: het bedrijf meldt bij de inschrijving aan de rijschool dat zij behoort tot een bedrijf uit de voedingsnijverheid.
 • Info: www.ipv.be
 • Voor wie? Alle werknemers tewerkgesteld in de confectiesector en alle arbeiders uit de textielverzorging (PC 109, 110 en 215.
 • Werkwijze:
  • Het bedrijf meldt zich aan bij IVOC en vraagt een IVOC-leerrekening aan.
  • Meer info: 02/481 53 50
  • De maximale tussenkomst van IVOC bedraag € 360 (exclusief bijkomende steun voor opleidingsplan, transport en kinderopvang). Geen eigen bijdrage noodzakelijk.
 • Welke rijbewijzen? C en CE
 • Voor wie? Transportbedrijven met RSZ-code 083.  Enkel voor de arbeiders, geen bedienden of zelfstandigen.
 • Werkwijze: De opleidingskosten worden gefactureerd aan het transportbedrijf (combinatie met KMO-portefeuille mogelijk).  Vanaf het ogenblik dat de kandidaat in dienst treedt bij het transportbedrijf (RSZ-code 083) kan de werkgever een tussenkomst aanvragen bij het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL).  Deze tussenkomst bedraagt maximum € 1.300 (rijbewijs C met vakbekwaamheid of € 950 (rijbewijs CE zonder vakbekwaamheid).
 • Formaliteiten: na de opleiding wordt het aanvraagformulier ingediend bij het SFTL
 • Info: www.sftl.be
 • Welke rijbewijzen? cat. D
 • Voor wie? Autocar- en busondernemingen (RSZ code 085).  Enkel voor de arbeiders, geen bedienden of zelfstandigen.
 • Werkwijze: de opleidingskosten worden gefactureerd aan de werkgever  (combinatie met KMO-portefeuille mogelijk).  Na 6 maand tewerkstelling kan de werkgever een tussenkomst aanvragen bij het Sociaal Fonds Bus.  Deze tussenkomst bedraagt maximum € 700.
 • Formaliteiten: na 6 maand tewerkstelling wordt het aanvraagformulier ingediend bij het Sociaal Fonds Bus.
 • Info: www.sociaalfondssocial.be
 • Welke rijbewijzen? BE (Code Vormelek: C2014/14921/N) – C – CE
 • Voor wie? Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, …).
 • Werkwijze: Elk bedrijf uit PSC 149.01 heeft recht op opleidingspremies. Het premiekrediet is de som geld waarop u recht hebt om opleiding en vorming te voorzien voor uw arbeiders. Op hoeveel geld u recht hebt, hangt af van het aantal arbeiders dat u in dienst hebt. Dat aantal wordt vermenigvuldigd met 8 (het aantal uren opleiding per jaar per arbeider), en met 15,50 euro (het premiebedrag per uur). Door uw arbeiders op een door Vormelek erkende opleiding te sturen, bouwt u uw premiekrediet af. Per gevolgd uur ontvangt u 15,50* euro en eenzelfde bedrag wordt afgetrokken van uw premiekrediet. Uiteraard kunt u enkel premies krijgen als de stand van uw premiekrediet dat toelaat.
 • Hoe de premie aanvragen? Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding, of online op www.vormelek-formelec.be
 • Meer info: www.vormelek-formelec.be
Vormelek