Toestand 28 maart 2020

De Corona-pauze

Ter bestrijding van het Covid-19 -virus hebben de overheden (federaal en Vlaanderen) een verbod opgelegd aan de rijscholen om theorie- of praktijklessenlessen te organiseren en aan de examencentra verboden om theorie- of praktijkexamens af te nemen.  Deze Corona-pauze is ingegaan op 16 maart. Op de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei.De situatie wordt voortdurend geëvalueerd.

Enkele antwoorden op mogelijke vragen:

De rijlessen

Wat met mijn geplande rijlessen of rijexamen in de periode tijdens de Corona-pauze?

Deze lessen en examens worden als eerste opnieuw ingepland op de vrije plaatsen na de einddatum van de Corona-pauze. We contacteren jou om te checken of de planning voor jou gepast is.

Wat met mijn geplande rijlessen na de Corona-pauze?

De planning van deze rijlessen of het rijexamen wordt zo veel mogelijk behouden. Je wordt verwittigd als er een of enkele lessen een beetje moeten opschuiven. Dit zal mede afhangen van de planning bij de examencentra.
Als er een verlenging komt van de Corona-pauze word je na overleg opnieuw ingepland.

Wat gebeurt er met de theoriecursus waarvoor ik inschreef?

Er worden nieuwe cursussen ingepland, telkens wanneer de Corona-pauze verlengd wordt.
Je zal een voorstel krijgen om deel te nemen aan een van de volgende cursussen.

Wat gebeurt er met de betaling van mijn rijlessen?

De betaling van je rijlessen en examenbegeleiding blijft geldig. Er komen geen extra kosten bij voor verplaatsing of iets anders. Als je rijlessen betaald zijn word je automatisch opnieuw ingepland.

De geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs

Wat als de geldigheid van mijn theorie-examen verloopt?

Op het ogenblik dat je een voorlopig rijbewijs aanvraagt of dat je een praktijkexamen aflegt mag je theorie-examen niet meer dan 3 jaar geleden succesvol afgelegd zijn. De regering besliste dat als jouw theorie-examen verloopt binnen de Corona-pauze, dat je dan na het einde van de Corona-pauze 4 maanden extra de tijd krijgt om toch een praktijkexamen af te leggen zonder dat je verplicht bent om opnieuw een theorie-examen af te leggen.
Een verlenging van de geldigheid van theorie voor een nieuwe aanvraag van een voorlopig rijbewijs is momenteel nog niet voorzien maar er wordt aan gewerkt door de federale minister voor Mobiliteit.

Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs verloopt?

Normaal gezien ben je verplicht om 6 uren rijles te volgen in een erkende rijschool als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs verlopen is. Als de einddatum van je voorlopig rijbewijs binnen de Corona-pauze valt ben je gedurende 4 maanden vrijgesteld om deze verplichte 6 uren les te volgen vooraleer je een praktijkexamen aflegt. Je kan dus zelf kiezen of je lessen volgt en hoeveel. Let op: Als je het rijexamen met een erkende rijschool wil afleggen is er een wettelijk verplicht minimum van 2u rijles.
Een verlenging van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs voor een nieuwe aanvraag van een ander voorlopig rijbewijs is niet opgenomen in de maatregelen.

Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs of theorie-examen net na de Corona-pauze verloopt?

Dan is er voor jou geen verlenging van 4 maanden voorzien. We gaan er van uit dat deze situatie gewoon over het hoofd gezien is en dat er nog een aanpassing komt. We melden dit alleszins.

Een volledig overzicht van de maatregelen

Het terugkommoment

Wat als ik het terugkommoment wou volgen binnen de Corona-pauze?

Als de termijn waarbinnen je het terugkommoment moet volgen (tussen de 6 en 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs) ook binnen de Corona-pauze valt dan krijg je 4 maanden extra de tijd (na de Corona-pauze) om het terugkommoment zonder boete te volgen.
Als je al ingeschreven bent bij www.mygenerationdrive.be zal je dit kosteloos kunnen omboeken naar een andere datum.

Wat als ik een aanmaning in de bus kreeg om binnen de 2 maand het terugkommoment te volgen omdat ik te laat was?

Als deze termijn van 2 maanden binnen de Corona-pauze valt dan krijg je na het einde van de Corona-pauze 2 maanden extra de tijd om in te schrijven.

Een volledig overzicht van de maatregelen

Het vormingsmoment

Is het vormingsmoment voor begeleiders nog verplicht?

Door een uitspraak van de Raad van State (omwille van een meningsverschil tussen de Vlaamse en Federale Overheid) is er nu tijdelijk geen verplichting om een vormingsmoment te volgen als je als begeleider wil vermeld worden op een voorlopig rijbewijs.
Het is in Vlaanderen nog steeds de bedoeling dat je dit volgt en we raden het ook aan. Er wordt gedacht aan een nieuwe regelgeving hierrond om het terug verplicht te maken.

Wat als ik inschreef voor een vormingsmoment tijdens de Corona-pauze?

Je kan dan inschrijven voor een nieuwe sessie na de Corona-pauze. De eerder gedane betaling blijft geldig. Je kan ook om een terugbetaling vragen.

Wat als ik als begeleider geen vorming volg en later wijzigt de regelgeving toch opnieuw?

Als je geen vorming gevolgd hebt kan je nu dus toch vermeld worden als begeleider op een voorlopig rijbewijs.
Het is nog afwachten of er een nieuwe verplichting komt, hoe dit precies zou toegepast worden en wat de gevolgen zouden zijn voor wie al als begeleider vermeld staat op een voorlopig rijbewijs.

Mag ik mijn kinderen nog leren autorijden?

Nee, aangezien leren rijden niet wordt aanzien als een essentiële verplaatsing. In een wagen is ook onmogelijk om de onderlinge afstand van 1,5 meter respecteren.

Maatregelen betreffende vakbekwaamheid, beroepsbekwaamheid en ADR: Klik hier

Maatregelen betreffende de autokeuring: Klik hier

Maatregelen tegen verspreiding corona: rijopleiding en rijexamens:

De nationale Veiligheidsraad heeft beslist om alle opleidingen op te schorten. In dat kader besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters, om vanaf 16 maart 2020 ook opleidingen en examens in de sector mobiliteit en openbare werken op te schorten zie bijlage). De autokeuring blijft geopend, maar mensen die ziek zijn of in quarantaine zitten, worden gevraagd de keuring uit te stellen. Deze maatregelen gelden minstens tot en met 3 april 2020.

Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, wordt aan de betrokkenen een uitstel verleend. In de loop van volgende week zullen de modaliteiten hiervan bekend gemaakt worden.

Opleiding:

Alle opleidingen in de sector mobiliteit worden opgeschort vanaf 16 maart. Het gaat onder meer over de theorie- en praktijklessen en het terugkommoment.

Aan mensen die door de huidige maatregelen de verplichte termijn van het terugkommoment (9 maanden na afgifte rijbewijs) overschrijden, wordt geen sanctie opgelegd. Hun termijn wordt verlengd.

Examens:

Alle examens in de sector mobiliteit worden opgeschort vanaf 16 maart. Zo worden onder meer de theoretische en praktische rijexamens opgeschort. Voor mensen waarvan de geldigheid van het examen vervalt, wordt de geldigheid verlengd.

Meer info

Toestand 14 maart 2020

De overheid besliste op zaterdag 14 maart om alle opleidingen in de rijschoolsector te verbieden vanaf maandag 16 maart omwille van de mogelijke risico’s op Corona-besmetting. Er zijn dus geen rijlessen, geen rijexamens (theorie en praktijk), geen terugkommomenten en nascholingen code 95 tot de overheid beslist dat er terug les mag gegeven worden (voorlopig tot en met 3 april). Het verbod is van toepassing voor alle rijbewijscategorieën.

 • Alle leerlingen waarbij praktijklessen gepland zijn in deze periode worden persoonlijk verwittigd.
 • De opgeschorte lessen voor deze periode (16 maart t.e.m. 3 april) worden herpland naar een toekomstige datum van zodra we van de overheid bericht ontvangen wanneer we opnieuw mogen opstarten (let wel op: deze datum kan opnieuw verplaatst worden aangezien er geen exacte einddatum bekend is).
 • Een definitieve datum van de planning kunnen wij u pas bevestigen van zodra hierover duidelijkheid is vanwege de overheid.  Zij bepalen immers wanneer er opnieuw lessen en examens mogen doorgaan.

Er is nog geen info over de eventuele verlenging van voorlopige rijbewijzen die gaan vervallen of de geldigheid van theorie-examens.

We gaan er van uit dat hiervoor een oplossing zal komen (i.f.v. de verlenging met de duur van de crisis). Hiervoor moet de overheid nieuwe regels opmaken wat tijd zal kosten. Er is wel al een verlenging voorzien voor de termijn van de terugkommomenten.

We proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar vragen wel geduld te hebben.

Zorg goed voor elkaar.

Het team van Rijschool Traffix

Hoe ons bereiken gedurende vanaf periode 16/03 tot ? (*)

Kantoor Dendermonde:

 • bureel gesloten voor het publiek
 • mail uw vragen via dendermonde@traffix.be

Kantoor Meise:

 • bureel gesloten voor het publiek
 • mail uw vragen via meise@traffix.be

Kantoor Mechelen:

 • bureel gesloten voor het publiek
 • telefonisch beperkt bereikbaar via 015 700 057
 • mail uw vragen via mechelen@traffix.be

Kantoor Asse:

 • bureel gesloten voor het publiek
 • mail uw vragen via meise@traffix.be

Kantoor Merchtem:

 • bureel gesloten voor het publiek
 • mail uw vragen via meise@traffix.be

Kantoor Puurs: gesloten

 • bureel gesloten voor het publiek
 • mail uw vragen via puurs@traffix.be

Responstijd: 24-48 uur

(*) tot zolang de noodmaatregelen “blijf in uw kot” van toepassing blijven.