Wat is belangrijk om te weten als je praktijkles komt volgen bij Rijschool Traffix? We lijsten het even voor je op.

  • Breng een chirurgisch mondneusmasker mee
  • Ontsmet de handen voor en na de les.
  • Tijdens de praktijklessen is het aanbevolen om op een correcte manier een chirurgisch mondneusmasker te dragen.  De lesgever kan aan jou of jij kan aan lesgever vragen om het mondneusmasker dragen. Als jullie in onderling overleg beslissen om dit niet dragen, dan mag je dit achterwege laten.
  • Indien één van beide partijen weigert een mondneusmasker te dragen, kan er steeds aan de vragende partij alsnog een mondneusmasker ter beschikking gesteld worden. We zullen dus nog steeds mondneusmaskers aanbieden aan diegene die dat wensen.
  • Tijdens de praktijkexamens zal de examinator aan jou en de lesgever vragen om een chirurgisch mondneusmasker te dragen.
  • De voertuigen worden voldoende verlucht tijdens en tussen de lessen

Wat is belangrijk om te weten als je theorieles komt volgen bij Rijschool Traffix? We lijsten het even voor je op.

  • Ontsmet de handen voor en na de les.
  • Een chirurgisch mondneusmasker dragen is niet verplicht.
  • Het leslokaal wordt voor en na de les geventileerd en indien nodig ook tijdens de les.