Wil je met een autobus rijden waar plaats is voor meer dan 8 passagiers, dan heb je een rijbewijs D nodig.
Aan de voertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen met een MTM van maximum 750 kg gekoppeld worden.

Heb je een autobus die niet langer is dan 8 meter, en waar plaats is voor maximum 16 passagiers, volstaat een rijbewijs D1.
Aangezien het examen voor een rijbewijs D en D1 hetzelfde is, bieden wij enkel opleidingen aan voor de categorie D.

Voor het rijbewijs D zijn theorie- en praktijkexamens vereist. Als belangrijke voorwaarden voor je opleiding gelden dat je al in het bezit bent van een geldig rijbewijs B, en een bewijs van geneeskundig onderzoek kan voorleggen. Dit geneeskundig onderzoek dient te gebeuren bij een arbeidsgeneesheer.

Je kan de volledige opleiding volgen in onze vestiging in Meise en Dendermonde.

De vakbekwaamheid is van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer.

Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en volstaat dus het gewone rijbewijs D of DE:

 • voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
 • voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 • voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
 • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
 • voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Theorie

Opgelet: de minimumleeftijd voor een rijbewijs D zonder vakbekwaamheid is 24 jaar.

Alles begint met de theorie.
De beste manier om je voor te bereiden op het theorie-examen is via een theorie-opleiding (2 dagen) bij Rijschool Traffix.
Tijdens deze cursus wordt naast de basisprincipes en de structuur van het verkeersreglement veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van de wegcode in het dagdagelijks verkeer. Zo begrijp en onthoud je de regels gemakkelijker, en ben je al een flinke stap vooruit met je praktijkopleiding. Want je praktijk kan pas vlot verlopen, als je de theorie goed onder de knie hebt. Bekijk onze opleidingskalender voor de precieze data.

Een andere mogelijkheid is zelfstudie met een handboek (te koop bij Rijschool Traffix).

Vanaf 18 jaar mag je het theorie-examen afleggen in een van de 18 examencentra van Goca. Je kan tijdens de openingsuren van het examencentrum op afspraak het examen afleggen (tarieven).

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, die elk 1 punt waard zijn. Om te slagen moet je minstens 41 vragen juist beantwoorden.
Ben je geslaagd, dan blijft je theorie-examen 3 jaar geldig.
Ben je niet geslaagd, dan kan je op een latere dag opnieuw het examen afleggen. Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Klik hier voor meer info over het theorie-examen.

Praktijk

De snelste en meest praktische weg naar een rijbewijs D is via de rijschool. Je volgt minimum 8 uur praktijkles bij een erkende rijschool, en legt met het voertuig van de rijschool het praktijkexamen af.
De ervaring leert ons dat een kandidaat gemiddeld 12 uur praktijklessen nodig heeft om goed voorbereid het praktijkexamen af te leggen.

Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen:

 1. In het deel op het privéterrein wordt met voorafgaande controles en enkele manoeuvres (in rechte lijn achteruitrijden, langs een trottoir parkeren, achteruit in een garage rijden) nagegaan of je het voertuig goed beheerst.
 2. Het tweede deel is een proef op de openbare weg (minimum 45 minuten), waarbij wordt nagegaan of je het minimumniveau rijvaardigheid hebt bereikt en je je voldoende veilig met de autobus in het verkeer verplaatst.

Klik hier voor gedetailleerde info over het praktijkexamen.

De kost van het praktijkexamen zelf betaal je rechtstreeks in het examencentrum. Bekijk hier de lijst met tarieven.

Theorie

Alles begint met de theorie.
De beste manier om je voor te bereiden op het theorie-examen is via een theorie-opleiding (3 dagen) bij Rijschool Traffix.
Tijdens deze cursus wordt naast de basisprincipes en de structuur van het verkeersreglement veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van de wegcode in het dagdagelijks verkeer. Zo begrijp en onthoud je de regels gemakkelijker, en ben je al een flinke stap vooruit met je praktijkopleiding. Want je praktijk kan pas vlot verlopen, als je de theorie goed onder de knie hebt. Bekijk onze opleidingskalender voor de precieze data.

Een andere mogelijkheid is zelfstudie met een handboek (te koop bij Rijschool Traffix).

Vanaf 18 jaar mag je het theorie-examen afleggen in een van de 18 examencentra van Goca. Je moet op voorhand een afspraak maken.

Het gecombineerde theorie-examen bestaat uit drie proeven:

 1. De eerste proef omvat 100 meerkeuzevragen, waarvan 50 met betrekking tot het rijbewijs en 50 met betrekking tor de vakbekwaamheid. Elke vraag is 1 punt waard. Om te slagen moet je minstens 80 vragen juist beantwoorden.
 2. De tweede proef bestaat uit 8 case study’s: er wordt in een kort verhaal een context geschetst, gevolgd door 5 meerkeuzevragen. In totaal worden er dus 40 meerkeuzevragen gesteld. Om te slagen moet je minstens 32 op 40 halen.
 3. De derde proef is een mondelinge proef, waarbij je 10 vragen krijgt die door de computer worden geselecteerd. Je krijgt de mogelijkheid om de vragen eerst schriftelijk voor te bereiden. Om te slagen moet je minstens 80 punten op 100 behalen (elke vraag is 10 punten waard).

Ben je geslaagd, dan blijft je theorie-examen 3 jaar geldig.
Ben je niet geslaagd, dan kan je op een latere dag opnieuw het examen afleggen. Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Klik hier voor meer info over het theorie-examen.

Praktijk

De snelste en meest doeltreffende weg naar een rijbewijs D + vakbekwaamheid is via de rijschool. Je volgt minimum 8 uur praktijkles bij een erkende rijschool, en legt met het voertuig van de rijschool de praktijkexamens af.
De ervaring leert ons dat een kandidaat gemiddeld 15 uur praktijklessen nodig heeft om goed voorbereid de praktijkexamens af te leggen.

Het gecombineerd praktijkexamen (rijbewijs + vakbekwaamheid) bestaat uit drie onderdelen:

 1. In het deel op het privéterrein wordt met voorafgaande controles en enkele manoeuvres (in rechte lijn achteruitrijden, langs een trottoir parkeren, achteruit in een garage rijden) nagegaan of je het voertuig goed beheerst.
 2. Het tweede deel is een proef basiskwalificatie, waarbij in de vorm van een scenario wordt nagegaan of je bepaalde kwalificaties in verband met de veiligheid van de passagiers, het voorkomen van lichamelijke risico’s, het beoordelen van noodsituaties… beheerst.
 3. op de openbare weg (minimum 90 minuten), waarbij wordt nagegaan of je het minimumniveau rijvaardigheid hebt bereikt en je je voldoende veilig met de autobus in het verkeer verplaatst.

Klik hier voor gedetailleerde info over het praktijkexamen.

De kost van het praktijkexamen zelf betaal je rechtstreeks in het examencentrum. Bekijk hier de lijst met tarieven.

Pakketten rijbewijs (incl. dossierkosten en 21% btw)

Theorieles 2 dagen (incl. handboek) € 190
Theorieles 2 dagen (incl. handboek) + 8 uur praktijk + examenbegeleiding € 1578
Theorieles 2 dagen (incl. handboek) + 12 uur praktijk (gemiddelde)* + examenbegeleiding € 2076
8 uur praktijk (wettelijk minimum) + examenbegeleiding € 1388
12 uur praktijk (gemiddelde)* + examenbegeleiding € 1886

* Het gemiddelde aantal uur is het aantal lesuren dat een kandidaat gemiddeld nodig heeft om op een goed voorbereide manier het praktijkexamen af te leggen.

>> Geniet van fikse kortingen dankzij de KMO-portefeuille en sectorsubsidies.

Pakketten rijbewijs + vakbekwaamheid (incl. dossierkosten en 21% btw)

Theorieles 3 dagen (incl. 2 handboeken) € 375
Theorieles 3 dagen (incl. 2 handboeken) + 15 uur praktijk (gem)* + examenbegeleiding 1+2 € 2977,25
8 uur praktijk (wettelijk minimum) + examenbegeleiding 1+2 € 1730,75
15 uur praktijk (gemiddelde)* + examenbegeleiding € 2602,25

* Het gemiddelde aantal uur is het aantal lesuren dat een kandidaat gemiddeld nodig heeft om op een goed voorbereide manier het praktijkexamen af te leggen.

>> Geniet van fikse kortingen dankzij de KMO-portefeuille en sectorsubsidies.

Basis (incl. 21% btw)

Eenmalige dossierkosten € 50
Praktijkles per uur € 124,50
Examenbegeleiding rijbewijs (zonder vakbekwaamheid) € 342
Examenbegeleiding 1 (manoeuvres + vakbekwaamheid) € 311,25
Examenbegeleiding 2 (openbare weg) € 373,50
Handboek theorie rijbewijs € 20
Handboek theorie vakbekwaamheid € 30

>> Geniet van fikse kortingen dankzij de KMO-portefeuille en sectorsubsidies.