Wil je met een autobus rijden waar plaats is voor meer dan 8 passagiers, dan heb je een rijbewijs D nodig. Aan de voertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen met een MTM van maximum 750 kg gekoppeld worden.

Heb je een autobus die niet langer is dan 8 meter, en waar plaats is voor maximum 16 passagiers, volstaat een rijbewijs D1. Aangezien het examen voor een rijbewijs D en D1 hetzelfde is, bieden wij enkel opleidingen aan voor de categorie D.

Voor het rijbewijs D zijn theorie- en praktijkexamens vereist.  Voorwaarde is dat je reeds in het bezit bent van een rijbewijs B.  De praktijkopleiding kan van start gaan als je geslaagd bent voor je theorie-examen en je in bezit bent van een attest van rijgeschiktheid. Dit geneeskundig onderzoek dient te gebeuren bij een arbeidsgeneesheer.

Als je professioneel gebruik maakt van je rijbewijs D zal je vakbekwaamheid nodig hebben.  De wetgeving voorziet vrijstellingen bij bepaalde activiteiten waarvoor een rijbewijs D zonder vakbekwaamheid volstaat.

De theorieopleidingen kan je volgen in onze vestigingen in Lokeren, Dendermonde, Meise, Kontich of Mechelen.
Je kan de praktijkopleiding volgen in onze vestigingen in Dendermonde, Meise, Kontich of Mechelen.

Ben je reeds in het bezit van een rijbewijs C(E)?

  • Je moet alsnog de theorie-examens cat. D afleggen (je hebt geen vrijstelling)
  • De vakbekwaamheid van het rijbewijs C is niet geldig voor het rijbewijs D. Je zal dus opnieuw moeten slagen voor de vakbekwaamheid D (zowel theorie als praktijk). De nascholing (code 95) van beide categorieën loopt wel gelijk

Theorie

Opgelet: de minimumleeftijd voor een rijbewijs D zonder vakbekwaamheid is 24 jaar.

Alles begint met de theorie. De beste manier om je voor te bereiden op het theorie-examen is via een theoriecursus (2 dagen) bij Rijschool Traffix.
Tijdens deze opleiding wordt naast de basisprincipes en de structuur van het verkeersreglement veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van de wegcode in het dagdagelijks verkeer. Zo begrijp en onthoud je de regels gemakkelijker, en ben je al een flinke stap vooruit met je praktijkopleiding. Want je praktijk kan pas vlot verlopen, als je de theorie goed onder de knie hebt. Bekijk onze opleidingskalender voor de precieze data.

Een andere mogelijkheid is zelfstudie met een handboek (te koop bij Rijschool Traffix).

Je legt het theorie-examen af in een van de 18 examencentra van Goca (steeds op afspraak).

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, die elk 1 punt waard zijn. Om te slagen moet je minstens 41 vragen juist beantwoorden. Ben je geslaagd, dan blijft je theorie-examen 3 jaar geldig. Ben je niet geslaagd, dan kan je op een latere dag opnieuw het examen afleggen. Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Praktijk

De snelste en meest praktische weg naar een rijbewijs D is via de rijschool. Je volgt een basispakket van 12 uur praktijkles bij Traffix en legt met het voertuig van de rijschool het praktijkexamen af.

Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen:

  1. In het deel op het privéterrein wordt met voorafgaande controles en enkele manoeuvres (in rechte lijn achteruitrijden, langs een trottoir parkeren, achteruit in een garage rijden) nagegaan of je het voertuig goed beheerst.
  2. Het tweede deel is een proef op de openbare weg (minimum 45 minuten), waarbij wordt nagegaan of je het minimumniveau rijvaardigheid hebt bereikt en je je voldoende veilig met de autobus in het verkeer verplaatst.

De kost van het praktijkexamen zelf betaal je rechtstreeks in het examencentrum.

Theorie

Alles begint met de theorie.
De beste manier om je voor te bereiden op het theorie-examen is via een theoriecursus (3 dagen) bij Rijschool Traffix.
Tijdens deze opleiding wordt naast de basisprincipes en de structuur van het verkeersreglement veel aandacht besteed aan de praktische toepassing van de wegcode in het dagdagelijks verkeer. Zo begrijp en onthoud je de regels gemakkelijker, en ben je al een flinke stap vooruit met je praktijkopleiding. Want je praktijk kan pas vlot verlopen, als je de theorie goed onder de knie hebt. Bekijk onze opleidingskalender voor de precieze data.

Een andere mogelijkheid is zelfstudie met een handboek (te koop bij Rijschool Traffix).

Vanaf 18 jaar mag je het theorie-examen afleggen in een van de 18 examencentra van Goca (steeds op afspraak)..

Het gecombineerde theorie-examen bestaat uit drie proeven:

  1. De eerste proef omvat 100 meerkeuzevragen, waarvan 50 met betrekking tot het rijbewijs en 50 met betrekking tor de vakbekwaamheid. Elke vraag is 1 punt waard. Om te slagen moet je minstens 80 vragen juist beantwoorden.
  2. De tweede proef bestaat uit 8 case study’s: er wordt in een kort verhaal een context geschetst, gevolgd door 5 meerkeuzevragen. In totaal worden er dus 40 meerkeuzevragen gesteld. Om te slagen moet je minstens 32 op 40 halen.
  3. De derde proef is een mondelinge proef, waarbij je 10 vragen krijgt die door de computer worden geselecteerd. Je krijgt de mogelijkheid om de vragen eerst schriftelijk voor te bereiden. Om te slagen moet je minstens 80 punten op 100 behalen (elke vraag is 10 punten waard).

Ben je geslaagd, dan blijft je theorie-examen 3 jaar geldig. Ben je niet geslaagd, dan kan je op een latere dag opnieuw het examen afleggen. Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Praktijk

De snelste en meest doeltreffende weg naar een rijbewijs D + vakbekwaamheid is via de rijschool. Je volgt een basispakket van 15 uur praktijkles bij Traffix en legt met het voertuig van de rijschool de praktijkexamens af.

Het gecombineerd praktijkexamen (rijbewijs + vakbekwaamheid) bestaat uit drie onderdelen:

  1. In het deel op het privéterrein wordt met voorafgaande controles en enkele manoeuvres (in rechte lijn achteruitrijden, langs een trottoir parkeren, achteruit in een garage rijden) nagegaan of je het voertuig goed beheerst.
  2. Het tweede deel is een proef basiskwalificatie, waarbij in de vorm van een scenario wordt nagegaan of je bepaalde kwalificaties in verband met de veiligheid van de passagiers, het voorkomen van lichamelijke risico’s, het beoordelen van noodsituaties… beheerst.
  3. op de openbare weg (minimum 90 minuten), waarbij wordt nagegaan of je het minimumniveau rijvaardigheid hebt bereikt en je je voldoende veilig met de autobus in het verkeer verplaatst.

De kost van het praktijkexamen zelf betaal je rechtstreeks in het examencentrum.

Pakketten cat D zonder vakbekwaamheid (incl. dossierkosten en 21% btw)

Theoriecursus 2 dagen (incl. handboek) €240,00
Theoriecursus 2 dagen (incl. handboek) + 12 uur praktijk (gemiddelde)* + examenbegeleiding €2570,00
12 uur praktijk (gemiddelde)* + examenbegeleiding €2330,00

* Het gemiddelde aantal uur is het aantal lesuren dat een kandidaat gemiddeld nodig heeft om op een goed voorbereide manier het praktijkexamen af te leggen.

>> Geniet van fikse kortingen dankzij de KMO-portefeuille en sectorsubsidies.

Pakketten cat. D met vakbekwaamheid (incl. dossierkosten en 21% btw)

Theoriecursus 3 dagen (incl. 2 handboeken) € 450,00
Theoriecursus 3 dagen (incl. 2 handboeken) + 15 uur praktijk (gemiddelde)* + examenbegeleiding 1+2 €3616,00
15 uur praktijk (gemiddelde)* + examenbegeleiding €3166,00

* Het gemiddelde aantal uur is het aantal lesuren dat een kandidaat gemiddeld nodig heeft om op een goed voorbereide manier het praktijkexamen af te leggen.

>> Geniet van fikse kortingen dankzij de KMO-portefeuille en sectorsubsidies.

Basis (incl. 21% btw)

Eenmalige dossierkosten (inbegrepen in pakketprijzen) € 50,00
Extra praktijkles per uur € 152,00
Extra examenbegeleiding rijbewijs (zonder vakbekwaamheid) € 456,00
Extra examenbegeleiding 1 (manoeuvres + vakbekwaamheid) € 380,00
Extra examenbegeleiding 2 (openbare weg) € 456,00
Handboek theorie rijbewijs € 35,00
Handboek theorie vakbekwaamheid € 35,00

Deze tarieven zijn exclusief de retributies die bestemd zijn voor het examencentrum.