Welkom

Je begint deze tekst te lezen dus je bent gemotiveerd en je wil iets aan je rijangst doen.
Dan willen we jou ook graag helpen met een gepaste ondersteuning.
Onze rijangstcoaches staan voor jou klaar.
Indien nodig combineren we dit met een therapie bij een psycholoog of psychotherapeut uit de gespecialiseerde groepspraktijken waarmee we samenwerken.
Wat verder op deze pagina lees je uitgebreid wat rijangst is en waar de focus ligt bij de aanpak van Rijschool Traffix.

Uit welke elementen bestaat ons rijangst-traject:

 • Jouw inschrijving voor een rijangst-traject
 • Een infosessie/workshop over rijangst (online) 2 uur:
 • Intake: Een gesprek van 1 uur met een rijangstcoach
 • Minstens 6 uren praktijkles
 • Babbelgroep: Gespreksavonden in groep

Wat is rijangst?

Rijangst (amaxofobie) is een overmatige en niet-functionele angst om een voertuig te besturen of om bijrijder te zijn, en uit zich vooral als belemmerende emotie bij het rijden in een auto, vrachtwagen of op een motorfiets.
Deze angst gaat meestal gepaard met een aantal lichamelijke reacties, zoals een verhoogde ademhaling, gespannenheid, zweten, een verhoogde bloeddruk en een versnelde hartslag.

Rijangst wordt vaak beschreven als onderdeel van een paniekstoornis met agorafobie (= de angst om een vertrouwde en veilige omgeving te verlaten) en wordt ook in verband gebracht met post traumatische stress.
Mensen met rijangst hebben niet alleen angst voor het verkeer of het autorijden. Vaak zijn ze ook bang voor de symptomen van hun eigen lichamelijke angst en reacties, zoals verkramping, duizeligheid en ongecontroleerde bewegingen.

Primaire rijangst

Primaire (of gewone) rijangst is onderdeel van een paniekstoornis die meestal ontstaat door een gebrek aan zelfvertrouwen in verband met het auto- of motorrijden.
Je staat (te) veel stil bij wat er allemaal zou kunnen gebeuren en krijgt hierdoor angst om te rijden.

Mogelijke oorzaken en omstandigheden:

 • gebrek aan rijervaring
 • een tijd weinig of (bijna) niet gereden
 • enkel in je eigen vertrouwde omgeving gereden
 • bang om alleen te rijden
 • onvoldoende zelfvertrouwen om te rijden
 • een ongeluk(je)
 • een nieuwe situatie in je privéleven, bijvoorbeeld kinderen
 • onzeker door je vorderende leeftijd

Zaken waar je angstig kan door worden:

 • schrik om stil te vallen
 • fileparkeren of in een parkeergarage
 • het verkeersoverzicht verliezen, bijvoorbeeld op grote verkeerspleinen of drukke kruispunten
 • niet van rijstrook kunnen veranderen bij druk verkeer
 • plotseling niet meer weten wat te doen
 • geen vertrouwen in andere chauffeurs
 • angst om een ongeluk te krijgen

Waar ligt de focus bij Rijschool Traffix voor primaire rijangst:

We vertrekken vanuit de angsten en belevingen die je ervaart tijdens het rijden. De coaching is vooral gericht op de volgende aspecten: defensieve rij- en kijktechnieken, waarnemen en begrijpen van het verkeer, situaties voorspellen, assertiviteit en samenwerking tijdens het rijden.

Het einddoel? Je een ‘terecht’ goed gevoel geven, gebaseerd op zelfvertrouwen en de méér dan gemiddeld goede rijstijl en waarnemingstechnieken die we jou aanleren.

Fobische Rijangst

Fobische rijangst gaat nog een stap verder dan primaire rijangst, en is een irreële, ziekelijke angst om met een voertuig te rijden.

Mogelijke oorzaken en omstandigheden:

 • last van stress
 • psychisch traumatische gebeurtenissen uit het verleden of een in het verleden gebeurd ongeval
 • erfelijke factoren

Soms is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak of negatieve gebeurtenis; de opkomende paniek lijkt eerder een geautomatiseerde verkeerde reactie.

Mogelijke manieren waarop je angst de kop opsteekt:

 • Je krijgt paniekaanvallen, als jij je in één van de volgende situaties bevindt: rijden op de autosnelweg, op bruggen, in tunnels, langs water, bij inhalen van vrachtwagens, bij ontbreken van een vluchtstrook, bij dicht achter je rijdende auto’s …
 • Bij die paniekaanval krijg je een aantal lichamelijke verschijnselen zoals: hyperventileren, zweethanden, verkramping, duizeligheid, onscherp zicht …
 • Je hebt angst om dan de controle over jezelf of over je auto te verliezen.
 • Je wilt absoluut deze situaties vermijden, en je dagelijkse leven kunnen beheersen.

Waar ligt de focus bij Rijschool Traffix bij fobische rijangst:

We vertrekken vanuit de angsten en belevingen die je ervaart tijdens het rijden. We gaan trainen en begeleiden in de praktijk, maar ook praten over je paniekaanvallen en hoe je met je gedachten en gevoelens kan omgaan bij onrust en naderende paniek. Je krijgt ook praktische tips om een opkomende paniekaanval de baas te worden.

Traumatische rijangst

Traumatische rijangst is een psychische stoornis, die ontstaan is uit een schokkende ervaring in het verleden, zoals een ernstig ongeval.

Mogelijke omstandigheden:

 • niet meer durven rijden
 • bepaalde trajecten niet meer durven afleggen
 • constante angst voor een nieuw ongeval
 • paniekaanvallen
 • ook als passagier, gespannen of angstig in de auto zitten

Mogelijke oorzaken:

 • Je was ooit zelf betrokken bij een ernstig ongeval – als bestuurder of passagier.
 • Je was ooit betrokken bij een ongeval zonder ernstige gevolgen, maar met enorme schrikreactie – als bestuurder of passagier.
 • Je was niet rechtstreeks betrokken bij een dergelijk ongeval, maar werd wel geconfronteerd met de gevolgen – als gezinslid, familie, vriend of collega.

Waar ligt de focus bij Rijschool Traffix bij traumatische rijangst:

Een trauma is een diepe psychische wonde die voldoende genezen moet zijn alvorens je jezelf weer gaat blootstellen aan de traumatiserende omgeving of activiteit.

Soms is het nodig om de rijangstcoaching vooraf te laten gaan door – of te combineren met – (gespreks)therapie bij een psycholoog of psychotherapeut. Dat is het geval wanneer je paniekaanvallen zo extreem zijn dat ze bijvoorbeeld resulteren in conversiestoornissen (het wegvallen van fysieke controle) of wanneer je paniekaanvallen het gevolg zijn van een actief trauma.

Rijschool Traffix werkt nauw samen met enkele groepspraktijken die gespecialiseerd zijn in traumaverwerking en die ervaring hebben met de begeleiding van rijangst. Indien nodig helpen we je graag op weg in je zoektocht naar een geschikte therapeut.

Als je reeds een succesvolle traumabegeleiding bij een erkende psycholoog of psychotherapeut hebt doorlopen, dan kunnen we met rijangstcoaching de opgedane inzichten en genezing versterken.

Dat doen we door jou stapsgewijs, op jouw ritme en met ruime aandacht voor jouw gedachten, emoties en belevingen bloot te stellen aan de verkeerssituaties die je angst inboezemen. We trainen op een defensieve rijstijl en kijkstijl die je helpen om veiliger te rijden. Deze rijstijl wordt samen geoefend, waarbij we je ook leren om met spanning om te gaan en dreigende paniekreacties te voorkomen.

Individueel

 • Jouw angst en nare gevoelens, jouw gedachten en jouw lichamelijke sensaties staan centraal.
 • Doorheen het traject behoud jij de regie over de gang van zaken en profileren wij ons als helper en gids.
 • Het doel is om jouw vrijheid, zelfzekerheid en autonomie terug te winnen door jouw rijangst begrijpelijk, voorspelbaar en controleerbaar te maken.

Gestructureerd

 • Door samen een actieplan op te stellen, bewaken we de efficiëntie van jouw rijangst-traject. We zijn er ons van bewust dat rijangstcoaching – net als therapie – niet goedkoop is. Daarom houden we regelmatig de vinger aan de pols van jouw motivatie en vooruitgang.
 • We raden jou aan om voor of tijdens jouw rijangsttraject deel te nemen aan ons infomoment. Dat is een laagdrempelige workshop over angsten, onrust, onzekerheden en andere nare gedachten, emoties en lichamelijke sensaties tijdens het autorijden. Je leert er onder meer wat rijangst is, hoe het stressmechanisme functioneert, welke manieren er bestaan om je angst te beteugelen en welke partners (psychologen, therapeuten, rijangstcoaches, …) jou daarbij kunnen helpen.
 • We werken op maat omdat elke cliënt zijn eigen verwachtingen, noden en voorkeuren heeft. Om jou te laten voelen welk verschil wij als rijangstcoach kunnen maken, stellen we voor om minstens in te tekenen op een intakegesprek en op 6 uren praktijksessie.
 • Rijangstcoaching is meestal een langlopend proces waarin duurzame resultaten bereikt worden na enkele weken of maanden oefenen. De effectiviteit van exposure (‘blootstelling’) is afhankelijk van de frequentie en van de regelmaat waarmee je gaat rijden. Daarom bekijken we van meet af aan hoe jij dat oefenproces thuis kan verderzetten en via welke tussenstappen dat haalbaar is.

Ons aanbod:

Infosessie

 • Online via video
 • Laagdrempelige en wetenschappelijk onderbouwde workshop over onrust, twijfels, spanningen, onzekerheden en/of angsten tijdens het autorijden.
 • Voor bestuurders en meerijders, maar ook voor iedereen die er onrechtstreeks mee te maken heeft: helpers, partners, ouders, vrienden, … die de problematiek van hun naaste beter willen begrijpen. Neem dus gerust iemand mee, het is gratis voor de 2e persoon!
 • Ontwikkeld in samenwerking met Groepspraktijk Hoofdkwartier
 • Doorlopend georganiseerd.
 • Infosessie volgen? Bekijk de opleidingskalender

Intakegesprek en praktijksessies

Intakegesprek

 • Polsen naar het ontstaan, de evolutie en de aard van jouw angstklachten (primair, fobisch, traumatisch of anders).
 • Verkennen van jouw motivatie en luisteren naar de acties die je al hebt ondernomen.
 • In kaart brengen van jouw supportersclub: de mensen die op de hoogte zijn van jouw probleem en die jou thuis kunnen ondersteunen.
 • Uitzetten van de krijtlijnen voor een actieplan.
 • Opsporen van eventuele contra-indicaties (actief trauma, conversiestoornissen, extreme paniekaanvallen, aanwezigheid van een onderliggende angstproblematiek, …).
 • Via video of een live ontmoeting

Praktijksessies

 • Gebaseerd op inzichten en werkwijzen van de gedragstherapie.
 • Waar komt je angst vandaan? Welke rol vervult ze? Hoe heeft ze jou zo sterk weten in te palmen?
 • Mild en aanvaardend leren luisteren naar de negatieve gedachten en aannames die jouw innerlijke criticus formuleert.
 • Deze gedachten uitdagen op de meest moedige manier: door je bloot te stellen aan de situaties waar de innerlijke criticus voor waarschuwt.
 • Het einddoel opdelen in kleinere, haalbare tussenstappen en een realistisch actieplan opstellen.
 • Verwachtingen, tegenslag, veiligheidsgedrag en valkuilen leren (h)erkennen en overstijgen.
 • Vanuit deze ervaring nieuwe – positieve, versterkende en hoopgevende – gedachten formuleren en verankeren.

Zelfhulpgroep

 • Periodieke zelfhulpgroep voor cliënten in een lopende rijangstcoaching en voor cliënten die in het verleden een rijangstcoaching volgden.
 • Doel: de slaagkans van je rijangsttraject vergroten.
 • We focussen op datgene waar je momenteel op botst:
  • Obstakels en blokkades bespreken.
  • Actieplannen bijsturen en optimaliseren.
  • Tips en ervaringen uitwisselen in een veilige, vertrouwelijke en gastvrije setting.
 • Aanleren van nieuwe oefeningen en methodieken.
 • Ons doe-groepje wordt interactief begeleid (vragen, stellingen, case-studies) door een rijangstcoach.

Tarieven (incl. btw)

Voor rijangstlessen betaal je hetzelfde tarief dan voor de gewone praktijklessen.
De totaalprijs voor het minimumpakket van dossierkost, individueel gesprek en 6u praktijkles is € 578.
We raden jou sterk aan om ook een infosessie en de terugkom-gespreksavonden mee te volgen.
Overzicht onderdelen met tarieven:

Infosessie/workshop rijangst: online – 2u  (jouw partner, jouw buddy of familielid kan gratis mee inschrijven) € 45,00
Dossierkost € 30,00
Intake: Individueel gesprek met rijangstcoach – 1 uur (live of video) € 50,00
6 uren praktijkopleiding € 498,00
Babbelgroep: Terugkom-gespreksavond € 45,00

Inschrijven

Je kan inschrijven via de inschrijvingsknop bovenaan deze pagina.
Contacteer één van deze Traffix-vestigingen voor meer info:

 • Rijschool Traffix Dendermonde – Heirbaan 129  9200 Dendermonde – Tel. 052 21 37 94  dendermonde@traffix.be
 • Rijschool Traffix Berlare – Dorp 47/ bus 1 9290 Berlare – Tel. 052 62 49 60 berlare@traffix.be
 • Rijschool Traffix Meise –  Kapellelaan 97 – 1860 Meise – Tel. 02 270 00 00 – meise@traffix.be