De vakbekwaamheid is van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer.

Er is een vrijstelling van de verplichting om het bewijs van vakbekwaamheid te hebben voor chauffeurs van:

 • voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer en machten belast met de openbare orde of onder controle ervan
 • voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op technische verbetering ervan, herstelling, onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld
  • voertuigen waarvoor een rijbewijs D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, als het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is
 • voertuigen die worden aangewend in geval van noodtoestanden of toegewezen aan reddingsopdrachten
 • voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commercieel goederen- en personenvervoer
 • voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, uitrusting of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit is van de bestuurder.
 • voertuigen die landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven gebruiken om goederen te vervoeren in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of als ze verder rijden dan 5 kilometer vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset
  • voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd