Wie beroepsmatig personen vervoert, of met een vrachtwagenautocar of autobus rijdt, moet minimaal om de 5 jaar een medisch onderzoek ondergaan voor het ‘rijgeschiktheidsattest van groep 2’.

Voor wie?

 1. Alle bestuurders van vrachtwagens, autobussen, autocars en grote motorhomes (rijbewijs in categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E).
 2. Alle bestuurders van auto’s en motorfietsen (rijbewijs in categorie A1, A2, A, B of B+E) die bezoldigd personenvervoer voorzien:
  • taxidiensten
  • ambulancediensten
  • betaald vervoer van leerlingen
  • verhuur van auto’s met chauffeur
  • praktijklesgevers van erkende rijscholen.

Wie met een bedrijfswagen rijdt (rijbewijs categorie B) en collega’s vervoert, heeft het attest niet nodig.

Geldigheidsduur

Een rijgeschiktheidsattest van groep 2 is maximaal 5 jaar geldig. De arbeidsgeneesheer kan een kortere geldigheidsduur vermelden op het attest.

Medisch onderzoek voor bestuurders van groep 2

Het medisch onderzoek voor bestuurders van groep 2 wordt uitgevoerd door een arbeidsgeneesheer.  U kan hiervoor terecht bij:

De medische normen waar u dient aan te voldoen staan opgelijst in bijlage 6 van het KB rijbewijs van 23/03/1998.

Na het medisch onderzoek krijgt u een rijgeschiktheidsattest van groep 2 (modelattest-pdf) van de arbeidsgeneesheer met vermelding van:

 • uiterste geldigheidsdatum van het rijgeschiktheidsattest
 • eventuele voorwaarden of beperkingen voor uw rijbewijs.

De arts kan u ook doorverwijzen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuig Aanpassing (CARA) voor verder onderzoek.

Na het medisch onderzoek

 • Voor de kandidaten voor het rijbewijs C: breng het origineel van het rijgeschiktheidsattest voor de groep 2 mee bij je eerste praktijkles
 • Voor de kandidaten voor het rijbewijs CE: ga met het origineel van het rijgeschiktheidsattest voor de groep 2 naar de gemeente om een nieuw rijbewijs af te halen.  Je kan immers pas aan je opleiding CE starten als je in het bezit bent van een geldig rijbewijs C (de datum naast je rijbewijs C in kolom 11 moet nog geldig zijn).

Verwante informatie