THEORIE-EXAMEN
 Theorie-examen rijbewijs AM, A, B en G € 18,00
    aanvullende retributie voor theorie-examen met audiovertaling € 41,00
 Theorie-examen rijbewijs cat. C en D € 21,00
   aanvullende retributie voor theorie-examen in vertraagde zitting € 109,00
   aanvullende retributie voor theorie-examen met audiovertaling € 41,00
Theorie-examen vakbekwaamheid* cat. C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE
   meerkeuzevragen € 74,00
   casestudy’s € 62,00
   mondelinge proef € 129,00
   aanvullende retributie voor theorie-examen in vertraagde zitting € 109,00
   aanvullende retributie voor theorie-examen met audiovertaling € 41,00
Theorie-examen ADR colli (cat. I), tank (cat. II) en vloeibare brandstoffen (cat. IV)  € 97,00
PRAKTIJKEXAMEN RIJBEWIJS
Categorie AM
    volledig praktijkexamen € 12,00
    retributiebijslag € 9,00
Categorie BE
   volledig praktijkexamen € 44,00
   enkel praktische proef op de openbare weg € 38,00
   retributiebijslag € 31,00
Categorie A1, A2 en A
    enkel praktische proef op het privé terrein € 17,00
    volledig praktijkexamen € 44,00
    enkel praktische proef op de openbare weg € 38,00
    volgvoertuig € 23,00
    retributiebijslag € 31,00
 Categorie B
    praktijkexamen € 48,00
    retributiebijslag € 31,00
Categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E
    volledig praktijkexamen € 65,00
    enkel praktische proef op de openbare weg € 54,00
 Categorie G
 Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum
   volledig praktijkexamen € 56,00
   enkel praktische proef op de openbare weg € 46,00
   retributiebijslag € 31,00
 Praktijkexamen afgelegd in een rijschool of landbouwschool
   volledig praktijkexamen € 80,00
   enkel praktische proef op de openbare weg € 71,00
   retributiebijslag € 31,00
Duplicaat document € 9,00
PRAKTIJKEXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1, C, D1, D
   proef manoeuvres € 52,00
   proef basiskwalificatie € 77,00
   proef manoeuvres + proef basiskwalificatie € 103,00
   proef openbare weg € 180,00
PRAKTIJKEXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1E, CE, D1E, DE
   proef manoeuvres € 68,00
   proef basiskwalificatie € 77,00
   proef manoeuvres + proef basiskwalificatie € 120,00
   proef openbare weg € 180,00

* De tarieven van het theorie-examen en het praktijkexamen vakbekwaamheid gelden voor een gecombineerd examen, voor een aanvullend examen en voor een examen voor enkel een bewijs van vakbekwaamheid.

Deze retributies dienen door de kandidaat zelf betaald te worden op het examencentrum. Indien het praktijkexamen afgelegd wordt in Kontich, Deurne of Haasrode worden de retributies door de rijschool betaald aan het examencentrum en aangerekend aan de kandidaat.

Tarieven geldig van 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2024