THEORIE-EXAMEN
 Theorie-examen rijbewijs AM, A, B en G € 16,00
    Aanvullende retributie theorie-examen met tolk cat. AM, A, B en G € 55,00
 Theorie-examen rijbewijs cat. C en D € 19,00
   Aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting € 97,00
Theorie-examen vakbekwaamheid* cat. C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE
   meerkeuzevragen € 66,00
   casestudy’s € 55,00
   mondelinge proef € 115,00
Aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting € 97,00
PRAKTIJKEXAMEN
Categorie AM
    volledig praktijkexamen € 11,00
    retributiebijslag € 8,00
Categorie BE
   volledig praktijkexamen € 39,00
   enkel praktische proef op de openbare weg € 34,00
   retributiebijslag € 27,00
Categorie A1, A2 en A
    enkel praktische proef op het privé terrein € 15,00
    volledig praktijkexamen € 39,00
    enkel praktische proef op de openbare weg € 34,00
    volgvoertuig € 21,00
    retributiebijslag € 27,00
 Categorie B
    praktijkexamen € 43,00
    retributiebijslag € 27,00
Categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E en D+E
    volledig praktijkexamen € 58,00
    enkel praktische proef op de openbare weg € 48,00
 Categorie G
 Praktijkexamen afgelegd in het examencentrum
   volledig praktijkexamen € 49,00
   enkel praktische proef op de openbare weg € 41,00
   retributiebijslag € 27,00
 Praktijkexamen afgelegd in een rijschool of landbouwschool
   volledig praktijkexamen € 72,00
   enkel praktische proef op de openbare weg € 63,00
   retributiebijslag € 27,00
Duplicaat document € 8,00
PRAKTIJKEXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1, C, D1, D
   proef manoeuvres € 46,00
   proef basiskwalificatie € 68,00
   proef manoeuvres + proef basiskwalificatie € 92,00
   proef openbare weg € 161,00
PRAKTIJKEXAMEN VAKBEKWAAMHEID* cat. C1E, CE, D1E, DE
   proef manoeuvres € 61,00
   proef basiskwalificatie € 68,00
   proef manoeuvres + proef basiskwalificatie € 107,00
   proef openbare weg € 161,00

* De tarieven van het theorie-examen en het praktijkexamen vakbekwaamheid gelden voor een gecombineerd examen, voor een aanvullend examen en voor een examen voor enkel een bewijs van vakbekwaamheid.

Deze retributies dienen door de kandidaat zelf betaald te worden op het examencentrum.

Tarieven geldig van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2022