Welke veiligheidsmaatregelen neemt Traffix

Er zijn 3 belangrijke pijlers voor de leerlingen en onze medewerkers:  afstand houden, handen reinigen en correct een chirurgisch mondneusmasker dragen.

              

Wat is belangrijk om te weten als je les komt volgen bij Rijschool Traffix? We lijsten het even voor je op.

 • Bij het betreden van onze lokalen en terreinen en tijdens de theorie- en praktijklessen ben je verplicht om op een correcte manier een chirurgisch mondneusmasker te dragen.  Een stoffen mondneusmasker is niet toegelaten.
 • Al onze vestigingen zijn uitgerust met extra ruimtes die voorzien zijn om handen te wassen en op verschillende plaatsen kom je ontsmettende handgels tegen. Wij vragen jullie om hier zeker grondig gebruik van te maken voor aanvang van de les.
 • Als bewijs van een gevolgde les, dienen er een aantal documenten getekend te worden, daarom vragen wij jullie om steeds een balpen op zak te hebben.
 • Wij vragen om geen cash geld mee te brengen, maar om op voorhand over te schrijven of te betalen via bancontact.
 • Gedurende de komende periode kunnen wij niet toestaan dat er begeleiders (ouders) de les zullen bijwonen.
 • Na elke les zal je samen met je lesgever het voertuig ontsmetten zodat diegene die na jou komt, ook weer veilig aan de slag kan.
 • Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur online en afspraken en communicatie per mail. Zo vermijden we zoveel mogelijk contact met onze bedienden aan de balie.
 • Je ontvang bij je afsprakenoverzicht een document met de richtlijnen die van kracht zijn en de zaken die je zelf dient mee te brengen.

Er zijn enkele algemene richtlijnen voor onze werking:

 • Alle richtlijnen die dienen opgevolgd te worden worden duidelijk geafficheerd op alle belangrijke punten
 • Er worden in de voertuigen geen andere passagiers toegelaten, met uitzondering van een examinator of een stagiair-lesgever of en tolk.
 • Aan leerlingen kan gevraagd worden om hun rechtstreeks te verplaatsen naar het examencentrum voor het afleggen van het praktijkexamen. Op jouw afsprakenoverzicht staat vermeld op welke plaats (rijschool of examencentrum) je verwacht wordt.

Veiligheidsmaatregelen

Om de opleiding zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

Meer informatie in het sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit

Materiaal mee te brengen door leerling