Welke veiligheidsmaatregelen neemt Traffix?

 • Hou afstand en reinig de handen!
 • Draag een chirurgisch mondneusmasker als de afstand niet gegarandeerd is en tijdens praktijklessen in het voertuig
 • In al onze vestigingen zijn er verschillende plaatsen om je handen te ontsmetten. We vragen jullie om hier zeker grondig gebruik van te maken.
 • Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur online en afspraken en communicatie per mail. Zo vermijden we zoveel mogelijk contact met onze bedienden aan de balie.
 • Je ontvang bij je afsprakenoverzicht een document met de richtlijnen die van kracht zijn en de zaken die je zelf dient mee te brengen.

Wat is belangrijk om te weten als je praktijkles komt volgen bij Rijschool Traffix? We lijsten het even voor je op.

 • Ontsmet de handen voor en na de les
 • Tijdens de praktijklessen ben je verplicht om op een correcte manier een chirurgisch mondneusmasker te dragen.  Een stoffen mondneusmasker is niet toegelaten.
 • Na elke les zal je samen met je lesgever het voertuig ontsmetten zodat diegene die na jou komt, ook weer veilig aan de slag kan.
 • De voertuigen worden voldoende verlucht tijdens en tussen de lessen

Wat is belangrijk om te weten als je theorieles komt volgen bij Rijschool Traffix? We lijsten het even voor je op.

 • Ontsmet de handen voor en na de les
 • Chirurgisch mondneusmasker verplicht dragen in het leslokaal, uitgezonderd wanneer men neerzit mag het mondneusmasker af.
  Zodra men zich verplaatst om bv. naar toilet te gaan, is het opnieuw verplicht het mondneusmasker te dragen.
 • Het leslokaal wordt voor en na de les verlucht en indien nodig ook tijdens de les.

Veiligheidsmaatregelen

Om de opleiding zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

Meer informatie in het sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit

Materiaal mee te brengen door leerling