Welke veiligheidsmaatregelen neemt Traffix

Er zijn 3 belangrijke pijlers voor de leerlingen en onze medewerkers:  afstand houden, handen reinigen en in de auto, vrachtwagen of bus een mondmasker dragen.

               

Wat is belangrijk om te weten als je les komt volgen bij Rijschool Traffix? We lijsten het even voor je op.

 • Al onze vestigingen zijn uitgerust met extra ruimtes die voorzien zijn om handen te wassen en op verschillende plaatsen kom je ontsmettende handgels tegen. Wij vragen jullie om hier zeker grondig gebruik van te maken voor aanvang van de les.
 • Als bewijs van een gevolgde les, dienen er een aantal documenten getekend te worden, daarom vragen wij jullie om steeds een balpen op zak te hebben.
 • Afstand bewaren is niet mogelijk in een voertuig, daarom ben je verplicht om tijdens theorie- en praktijklessen een mondmasker te dragen.
 • Wij vragen om geen cash geld mee te brengen, maar om de centen op voorhand over te schrijven of via bancontact.
 • Gedurende de komende periode kunnen wij het niet toestaan dat er begeleiders de les zullen bijwonen.
 • Samen met je lesgever zal je na elke les het voertuig ontsmetten zodat diegene die na jou komt, ook weer veilig aan de slag kan.
 • Inschrijvingen gebeuren bij voorkeur online en afspraken en communicatie per mail. Zo vermijden we zoveel mogelijk contact met onze bedienden aan de balie.
 • Je ontvang bij je afsprakenoverzicht een document met de richtlijnen die van kracht zijn en de zaken die je zelf dient mee te brengen.

Er zijn enkele algemene richtlijnen voor onze werking:

 • Alle richtlijnen die dienen opgevolgd te worden worden duidelijk geafficheerd op alle belangrijke punten
 • Lesgevers, baliemedewerkers gaan voortdurend de handen ontsmetten
 • Er zal een scherm staan voor de baliemedewerkers als er aan het inschrijvingsbureau geen 1,5 meter afstand kan gehouden worden
 • Er worden in de voertuigen geen andere passagiers toegelaten, met uitzondering van een examinator of een stagiair-lesgever of en tolk.

Veiligheidsmaatregelen

Om de opleiding zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

Meer informatie in het sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit