Vormingsmoment

In de ideale rijopleiding is er een goede samenwerking tussen de begeleiders en de erkende rijschool.
In het vormingsmoment geven onze lesgevers enkele belangrijke boodschappen en handige tips voor de begeleiding van jouw kandidaat-bestuurder.
Elke begeleider op het voorlopig rijbewijs is verplicht om een vormingsmoment te volgen. (Indien het voorlopig rijbewijs aangevraagd is vanaf 29/02/2024).
Hieronder vind je alle antwoorden op jouw vragen over het vormingsmoment.

 • Niet wachten om in te schrijven
 • Verplicht voor elke begeleider op een M36 of M12
 • 20 euro
 • 3 uren
 • Klassikaal of online
 • Attest 10 jaar geldig
 • Controle bij praktijkexamen

De overheid wil graag op een laagdrempelige manier de vrije begeleiding in contact brengen met de professionele rijopleiding.

 • Als je wil vermeld worden als begeleider op een voorlopig rijbewijs M36, aangevraagd vanaf 29/02/2024
 • Als je wil vermeld worden als begeleider op een voorlopig rijbewijs M36, aangevraagd vanaf 29/02/2024 ter omwisseling van een M18.
 • Als je wil vermeld worden op een voorlopig rijbewijs M12, aangevraagd vanaf 29/02/2024.
 • Je mag het ook volgen als het niet verplicht is. Het is een aanrader.
 • Je krijgt een attest dat 10 jaar geldig is.
 • Als je een vormingsmoment volgde voor 1 maart 2024 dan bewijs je dit met het voorleggen van een papieren begeleidersattest, of een afbeelding daarvan op de telefoon. Als je zelf als begeleider niet aanwezig bent bij het praktijkexamen zal de leerling dit moeten voorleggen.
 • Volg(de) je een vormingsmoment vanaf 1 maart 2024, dan kan je dit aantonen via ‘Mijn Burgerprofiel’.
 • Een attest op papier of een afbeelding ervan bij hebben kan altijd nuttig zijn en is noodzakelijk als je zelf als begeleider niet aanwezig bent bij het praktijkexamen. Dan legt de leerling dit voor.
 • Het attest is 10 jaar geldig.
 • Je mag het vormingsmoment voor of na het aanvragen van het voorlopig rijbewijs volgen.
 • Liefst ervoor en hoe vroeger in de opleiding, hoe beter.
 • Als je de enige begeleider bent op het voorlopig rijbewijs M 36, afgeleverd vanaf 01/03/24 volg je het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen, ook als je een andere begeleider vervangt. (bij vervanging kan je ook de oorspronkelijke begeleider in dit geval op je voorlopig rijbewijs behouden. Als die het vormingsmoment 5 maanden geleden volgde kan je wel naar het praktijkexamen, ook al is het bij de nieuwe begeleider dan minder dan 5 maanden geleden).
 • Als je als 2e begeleider vermeld wordt op het voorlopig rijbewijs M36, dan kan je dit ook minder dan 5 maanden voor het praktijkexamen volgen. De 5 maanden van de andere begeleider zullen dan wel moeten bewezen worden bij het rijexamen. Je mag zelf wel het praktijkexamen begeleiden.
 • Als je als begeleider vermeld wordt op een voorlopig rijbewijs M36, ter vervanging van een M18, dan moet je het vormingsmoment voor het praktijkexamen gevolgd hebben. Hoe lang voor het praktijkexamen dit gevolgd werd (dus de 5 maanden), is niet meer van tel.
 • Als je als begeleider vermeld wordt op een M12, dan moet je het vormingsmoment gevolgd hebben voor het praktijkexamen. Hoelang voor het praktijkexamen dit gevolgd werd, is niet meer van tel.
 • Opgelet: Het voorlopig rijbewijs moet ook minstens 5 maanden oud zijn als een kandidaat vanaf 01/03/2024 een praktijkexamen wil afleggen.
 • Als je een begeleider vervangt die voor 1 maart 2024 vermeld werd op een voorlopig rijbewijs M36, dan moet je geen vormingsmoment volgen.
 • Als je een begeleider vervangt op een voorlopig rijbewijs M36, afgeleverd vanaf 1/03/2024 en ter vervanging van een M18 van voor 1 maart 2024, dan is een vorming niet verplicht.
 • Als je een begeleider vervangt op een voorlopig rijbewijs M36, afgeleverd vanaf 1/03/2024, dan is een vorming wel verplicht. Een van de begeleiders die vermeld is op het voorlopig rijbewijs op het ogenblik van het rijexamen moet dit 5 maanden voorafgaand aan het praktijkexamen gevolgd hebben.
 • Als het oorspronkelijke voorlopig rijbewijs afgeleverd werd voor 01/03/2024 en je wisselt het na beschadiging, verlies of diefstal, dan is een vormingsmoment niet verplicht.
 • Bij dezelfde situatie maar aflevering van het oorspronkelijke voorlopig rijbewijs vanaf 01/03/2024, dan moet elke vermelde begeleider een vormingsmoment volgen als dat nog niet gebeurde.

In een faciliteitengemeente kan je het vormingsmoment volgen in het Frans.
In de andere Vlaamse gemeenten kan er een vorming georganiseerd worden, maar enkel voor een volledige groep in 1 taal met 1 tolk.

Er zullen ook online vormingsmomenten georganiseerd worden.
Het is niet evident om 3 uren online les te volgen. We raden jou aan om voor de klassikale versie te gaan.

Het vormingsmoment is ontworpen op maat van de begeleider. Deze is minder geschikt voor de leerling. Als de leerling wil meekomen kan dit op verzoek en op voorwaarde dat er nog beschikbare plaatsen in het leslokaal zijn.

 • Het vormingsmoment ten laatste 10 jaar geleden gevolgd hebben (voor minstens 1 begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen).
 • ingeschreven zijn in België en houder zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;
 • sedert ten minste 8 jaar houder zijn van een rijbewijs B (Belgisch of Europees rijbewijs);
 • gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen;
 • behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt, zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of die van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samen- woont of een feitelijk gezin vormt.

Uw aanwezigheid wordt op 2 momenten geregistreerd op het portaal van de Vlaamse Overheid: bij het begin van de opleiding en op het einde van de opleiding.  Dit gebeurt aan de hand van een QR-code die geprojecteerd wordt op het scherm die u inscant met de camera van uw smartphone.  Als u later dan het voorziene startuur arriveert of vroeger vertrekt dan het voorziene einduur dan kan u niet meer in- of uitchecken wat betekent dat u zich voor een ander vormingsmoment zal moeten inschrijven.

Zorg er voor dat u op voorhand ItsMe installeert op uw smartphone waarmee uw aanwezigheid wordt geregistreerd bij de Vlaamse Overheid. Meer info

U dient de QR-scanner te gebruiken die standaard op uw smartphone staat. U mag niet de QR-scanner gebruiken van de app Itsme (dit genereert een foutboodschap)

Hieronder vindt u infofilmpjes terug over hoe u een QR-code kunt scannen via de QR-scanner die standaard op een smartphone staat:

Welke app kun je wel gebruiken om de QR-code te scannen?
De app “Google Lens” of je kunt de QR-code ook scannen via de webbrowser Google Chrome (camera-icoontje in de zoekbalk van Google).

Op het einde van het vormingsmoment wordt u een begeleidersattest overhandigd dat 10 jaar geldig is.

De begeleider die het vormingsmoment vanaf 01/03/2024 volgde zal zijn attest ook altijd in ‘Mijn Burgerprofiel’ kunnen terugvinden.