Als je als begeleider op een voorlopig rijbewijs wenst vermeld te worden dan dien je vooraf een vormingsmoment te volgen van 3 uur, waarna je een attest ontvangt. De leerling moet dit attest voorleggen als hij/zij het voorlopig rijbewijs aanvraagt bij het gemeentehuis. Er kunnen maximaal twee begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. In de oefenperiode kan de leerling enkel met deze vermelde personen op het voorlopig rijbewijs of met de rijschool oefenen.

De kostprijs is 20 euro per begeleider. De kandidaat-bestuurder mag het vormingsmoment gratis meevolgen. Bij afwezigheid zal er echter een no-show fee van 20 € aangerekend worden.

Samen: lesgevers en begeleiders

Tijdens dit vormingsmoment bespreken we samen hoe we het leerproces het best in gang zetten, welke praktische tips we jullie kunnen meegeven en welke veelgemaakte beginnersfouten zeker kunnen worden vermeden.  Het gaat tenslotte om de veiligheid van uw zoon, uw dochter of iemand die u na aan het hart ligt.

Helaas worden in ons land de professionele rijopleiding en de vrije begeleiding gezien als ‘twee verschillende manieren om een rijbewijs te behalen’. Het vormingsmoment is een unieke gelegenheid om rijschoollesgevers en begeleiders dichter bij elkaar te brengen, als partners die mekaar nodig hebben en aanvullen.

We hebben dezelfde doelstelling: veilige, bekwame en milieubewuste chauffeurs opleiden, respectvol tegenover zichzelf en anderen. We hebben andere troeven: de rijschoollesgever werkt vanuit een professionele basis, waar dag na dag nieuwe ervaring, kennis en know-how aan wordt toegevoegd, zodat de leerling op een intense en efficiënte manier de juiste vaardigheden en inzichten krijgt aangereikt. Maar bij het inoefenen en automatiseren van die vaardigheden komt de sterkte van de vrije begeleiding aan bod: het aantal oefenmomenten noch de duur ervan kan in de rijschool worden geëvenaard.

Door samen aan de slag te gaan en ten volle gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en sterke punten kunnen we de doelstelling bereiken waarvoor de hervorming van de rijopleiding in het leven werd geroepen: de daling van het aantal zware ongevallen op onze wegen, met in België veel te veel – ook jonge – verkeersslachtoffers. Laten we in de vormingssessie met mekaar in gesprek gaan en de eerste stap zetten naar een veilige mobiliteit.

  • ingeschreven zijn in België en houder zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;
  • sedert ten minste 8 jaar houder zijn van een rijbewijs B (Belgisch of Europees rijbewijs);
  • gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen;
  • behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt, zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of die van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samen- woont of een feitelijk gezin vormt;
  • een verplicht vormingsmoment gevolgd hebben (3 uur) bij een hiervoor erkende rijschool of zelfstandig gebrevetteerde instructeur

https://www.rendezvouspedagogique.be/fr