Rijopleiding en rijexamen

Als u:
  • geslaagd bent voor een theorie-examen (3 jaar geldig)
  • lessen hebt gevolgd bij een erkende rijschool
  • of geslaagd bent voor een examen op privéterrein (manoeuvres)

krijgt u een verlenging tot en met 30 september 2021, als de geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 16  maart 2020 en 29 september 2021.

Voorlopig rijbewijs

  • Als u een voorlopig rijbewijs hebt waarvan de geldigheid vervallen is na 15 maart 2020, hoeft u geen extra praktijklessen te volgen. Normaal is dat wel het geval als uw voorlopig rijbewijs vervalt.
  • Als uw voorlopig rijbewijs vervallen is na 15 maart 2020 dan wordt de geldigheid hiervan ook verlengd tot 30 september 2021. Hiervoor wordt de wetgeving momenteel aangepast. U hoeft dus niet naar de gemeente te gaan om een nieuw voorlopig rijbewijs af te halen.

Theorie- en praktijkexamen

Wanneer de geldigheid van uw theorie-examen vervalt in de periode tussen 16 maart 2020 en 29 september 2021, dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 uw praktijkexamen afleggen. Wacht wel niet tot het laatste moment om uw examen in te plannen.

Deze maatregelen m.b.t. het voorlopig rijbewijs en het theorie-examen zijn van toepassing voor volgende categorieën van voorlopig rijbewijs: A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE.

Terugkommoment

  • Als de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen eindigt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, dan wordt die termijn verlengd tot en met 30 september 2021.
  • Als u het terugkommoment niet binnen de voorziene termijn volgt, krijgt u een aanmaning en hebt u 2 maanden extra de tijd om het te volgen. Eindigt die extra termijn tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021? Dan krijgt u tijd tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment alsnog te volgen. In dat geval betaalt u wel nog altijd de toeslag (momenteel vastgelegd op 51 euro).

Nascholing in het kader van vakbekwaamheid (code 95)

  • Als uw code 95 op het rijbewijs vervallen is tussen 1 februari en 31 augustus 2020, wordt die verlengd met 7 maanden, te rekenen vanaf de vervaldatum van uw bewijs van vakbekwaamheid. Er wordt verwacht dat ook die termijn nog verlengd zal worden, maar dat is op dit moment nog niet definitief. Dat wordt beslist door een Europese verordening. Zodra dat duidelijk is, wordt de info aangepast op deze pagina.
  • Als u het 2de deel van een gesplitste module niet binnen de 60 dagen na het eerste kunt volgen door de opschorting van de nascholing, krijgt u tot en met 30 september 2021 de tijd om het 2de deel te volgen.

Laatste update: 22/11/2020

FAQ (voorlopig) rijbewijs
Website Vlaamse Overheid