Rijopleiding en rijexamen 

Theorie-examen vervallen nà 15/03/2020 en voor 01/10/2021

 • het praktijkexamen kan afgelegd worden tot en met 31/12/2021 zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.
 • opgelet: de verlenging van het theorie-examen is beperkt tot 30/09/2021 als je een (nieuw) voorlopig rijbewijs wenst aan te vragen.  Vanaf 01/10/2021 moet je eerst een nieuw theorie-examen afleggen vooraleer je een nieuw voorlopig rijbewijs kan aanvragen.
 • theorie-examen vervallen voor 16/03/2020: geen uitstelmaatregel

Theorie-examen vervallen nà 30/09/2021 en voor 01/01/2022

 • het praktijkexamen kan afgelegd worden tot en met 31/03/2022 zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.
 • opgelet: als je een (nieuw) voorlopig rijbewijs wenst aan te vragen dan kan dit enkel binnen de geldigheid van jouw theorie-examen (3 jaar).

Voorlopig rijbewijs vervallen nà 15/03/2020 en voor 01/10/2021

 • de geldigheid wordt verlengd tot en met 31/12/2021 om te mogen blijven oefenen op de openbare weg (er is geen omwisseling nodig op het gemeentehuis)
 • er kan tot en met 31/12/2021 omgewisseld worden van een M18 naar een M36 of omgekeerd (eenmalig)
 • er kan pas vanaf 01/01/2022 een voorlopig rijbewijs M12 bekomen worden na 6 uur praktijklessen bij erkende rijschool  die moeten gevolgd worden na 31/12/2021
 • het praktijkexamen kan afgelegd worden tot en met 31/12/2021 zonder de verplichte 6 uur praktijk te moeten volgen bij een erkende rijschool (tenzij na 2 mislukkingen).

Voorlopig rijbewijs vervallen nà 30/09/2021 en voor 01/01/2022

 • de geldigheid wordt verlengd tot en met 31/03/2022 om te mogen blijven oefenen op de openbare weg (er is geen omwisseling nodig op het gemeentehuis)
 • er kan tot en met 31/03/2022 omgewisseld worden van een M18 naar een M36 of omgekeerd
 • er kan pas vanaf 01/04/2022 een voorlopig rijbewijs M12 bekomen worden na 6 uur praktijklessen bij erkende rijschool  die moeten gevolgd worden na 31/03/2022
 • het praktijkexamen kan afgelegd worden tot en met 31/03/2022 zonder de verplichte 6 uur praktijk te moeten volgen bij een erkende rijschool (tenzij na 2 mislukkingen).

Geldigheid gevolgde lessen bij erkende rijschool

 • Wanneer de geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervallen is na 15/03/2020 (dus ouder dan 3 jaar) en voor 01/10/2021, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/12/2021.
 • Wanneer de geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervallen is na 30/09/2021 (dus ouder dan 3 jaar) en voor 01/01/2022, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot en met 31/03/2022.

Deze maatregelen m.b.t. het voorlopig rijbewijs en het theorie-examen zijn van toepassing voor volgende categorieën van voorlopig rijbewijs: A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE.

Terugkommoment

 • Als de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen eindigt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, dan wordt die termijn verlengd tot en met 30 september 2021.
 • Als je het terugkommoment niet binnen de voorziene termijn volgt, krijgt je een aanmaning en hebt u 2 maanden extra de tijd om het te volgen. Eindigt die extra termijn tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021? Dan krijg je tijd tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment alsnog te volgen. In dat geval betaal je wel nog altijd de toeslag (51 euro).

Nascholing in het kader van vakbekwaamheid (code 95)

De Europese Commissie heeft besloten de geldigheidsduur van alle Europese rijbewijzen en kwalificatiekaarten met een nieuwe periode te verlengen. De Europese verordeningen 2020/698 en 2021/267 voorzien dat de code 95 vermeld op rijbewijzen of kwalificatiekaarten en waarvan de geldigheid verstrijkt na januari en vóór 1 juli 2021, automatisch verlengd worden zoals aangegeven in de volgende tabel:

 Vervaldatum code 95   Verlenging 
 01/02/2020 – 30/06/2020  tem 01/07/2021
 01/07/2020 – 31/08/2020  + 13 maanden
 01/09/2020 – 30/06/2021  + 10 maanden

Laatste update: 08/07/2021