Rijschool Traffix beschikt over opgeleide lesgevers en over een eigen aangepast voertuig Opel Astra die flexibel kan aangepast worden om diverse lichamelijke beperkingen op te vangen:

  1. stuurbol met diverse functies (o.a. richtingaanwijzers, ruitenwissers, lichten, …)
  2. gasring op het stuur
  3. handmatig gas geven met hendel
  4. handmatig remmen met hendel
  5. handmatig gas geven met een gashendel en handmatig remmen
  6. gaspedaal links naast de rem (gas geven met de linkervoet)

Wanneer je een mogelijke vermindering van je functionele vaardigheden hebt kan je je wenden tot CARA voor een rijgeschiktheidsonderzoek.  Dit omwille van een ziekte, een ongeval of een andere medische oorzaak, die eventueel een invloed kan hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig.  Meer info vind je op de website van CARA

Na een positieve rijgeschiktheidstest bij CARA ontvang je een rijgeschiktheidsattest.  Op dit rijgeschiktheidsattest zijn codes weergegeven van alle aanpassingen die moeten aanwezig zijn op het voertuig waarmee je rijdt.  Je vindt alle codes terug op deze website.

Je had nog nooit een rijbewijs:

Na een positieve rijgeschiktheidstest bij CARA ontvang je een rijgeschiktheidsattest waarmee je je kan inschrijven voor een praktijkopleiding van 20u bij Rijschool Traffix.

CARA kan je ook doorsturen naar de rijschool voor 10u gewenningslessen met een aangepast voertuig van Traffix waarna je een (nieuwe) rijgeschiktheidstest kan afleggen bij CARA.  Bij een positieve test kan je je daarna inschrijven voor een praktijkopleiding van 20u bij Traffix.

Van zodra je 20u praktijklessen gevolgd hebt gaat de lesgever jou beoordelen op je bekwaamheid om alleen te rijden.  Je ontvangt dan een bekwaamheidsattest waarmee je een voorlopig rijbewijs M18 kan afhalen bij de gemeente (voorlopig rijbewijs zonder begeleider).  Na 3 maanden oefenen met jouw aangepast voertuig kan je het praktijkexamen afleggen in het examencentrum.

Als je ooit een rijbewijs had dat je moest inleveren door een ongeval of aandoening, dan heb je volgende scenario’s;

  • ofwel leg je een positieve rijgeschiktheidstest af bij CARA en kan je met het rijgeschiktheidsattest een nieuw aangepast rijbewijs afhalen
  • ofwel leg je een negatieve rijgeschiktheidstest af bij CARA en word je doorverwezen naar de rijschool voor 10u gewenningslessen gevolgd door een nieuwe rijgeschiktheidsattest bij CARA

Pakketten (incl. dossierkosten en 21% btw)

Theoriecursus 12 uur (inclusief handboek) € 125
Terugkommoment 4 u € 102
Praktijkcurus LIGHT 6 uur (ook na 2 keer niet geslaagd) € 435
Praktijkcurus MEDIUM 12 uur € 840
Praktijkcursus LARGE 20 uur € 1350
Evaluatieles examen 2 uur € 165
Evaluatieles examen 2 uur + examenbegeleiding € 300

Basis (incl. 21% btw)

Eenmalige dossierkosten € 30
Praktijkles per uur € 67,50
Examenbegeleiding € 135
Handboek Theorie € 20