Voor het rijden met een personenwagen heb je een rijbewijs categorie B nodig.
Dat rijbewijs kan je halen door te slagen voor een theorie- en praktijkexamen.

Onze gedreven lesgevers leren je hoe je op een veilige en verantwoorde manier met een personenwagen kan deelnemen aan het verkeer. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de principes van eco-driving.

Bij Rijschool Traffix leer je niet alleen je voertuig correct besturen, maar ook om op een verantwoorde en veilige manier deel te nemen aan het steeds drukker wordende verkeer.

Je kan praktijklessen volgen in al onze vestigingen (Asse, Dendermonde, Mechelen, Meise, Merchtem en Puurs).

Als je geslaagd bent voor je theorie-examen, kan je starten aan je praktijkopleiding.

Je kan kiezen voor een voorlopig rijbewijs met begeleider (vanaf 17 jaar). Met dit voorlopig rijbewijs mag je enkel samen met je vaste begeleider rijden die op het document vermeld staat. Deze begeleider heeft minstens 8 jaar een rijbewijs B, zonder verval tijdens de laatste drie jaar. Er mag ook een tweede begeleider aangeduid worden die aan dezelfde eisen moet voldoen. Passagiers zijn niet toegelaten.  Je begeleider dient vooraf een vormingsmoment gevolgd te hebben van 3 u.

Zelfs al kies je voor een rijbewijs  met begeleider, dan nog kan je je rijstijl vervolmaken bij Rijschool Traffix via een evaluatieles, een praktijkopleiding van 6 uur (LIGHT) of 12 uur (MEDIUM), waarbij de opleiding aangepast wordt aan jouw behoeften.
Een voorlopig rijbewijs met begeleider is 36 maanden (3 jaar) geldig.

Je kan tijdens de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs met begeleider omschakelen naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, vanaf 18 jaar en wanneer je minstens 20 uur rijles gevolgd hebt en bekwaam bent (met een attest) om alleen te rijden.

Als je voorheen al een voorlopig rijbewijs had dat nu vervallen is, dan kan je geen voorlopig rijbewijs (met of zonder begeleider) meer bekomen. Je kan je enkel nog via de rijschool aanbieden op het examencentrum, na minstens zes uur praktijk bij de rijschool gevolgd te hebben.
Pas vanaf het ogenblik dat er meer dan drie jaar verstreken is (te rekenen vanaf de einddatum van je vorige voorlopig rijbewijs) kan je de cyclus herbeginnen (nieuw theorie-examen en nieuw voorlopig rijbewijs).

Met een voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22u tot 6u ’s ochtends op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van een wettelijke feestdag en op wettelijke feestdagen zelf.

Je begeleider moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • ingeschreven zijn in België en houder zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;
 • sedert ten minste 8 jaar houder zijn van een rijbewijs B (Belgisch of Europees rijbewijs);
 • gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen;
 • behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt, zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of die van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samen- woont of een feitelijk gezin vormt;
 • een verplicht vormingsmoment gevolgd hebben (3 uur) bij een hiervoor erkende rijschool of zelfstandig gebrevetteerde instructeur

Afhankelijk van het type voorlopig rijbewijs geldt een andere minimumleeftijd vanaf wanneer je het praktijkexamen mag afleggen

 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: vanaf 18 jaar en 9 maanden
 • voorlopig rijbewijs met begeleider: vanaf 18 jaar

In beide gevallen moet je wel al minstens 9 maanden je voorlopig rijbewijs hebben, te rekenen vanaf de uitreikingsdatum.  Ben je overgeschakeld van een voorlopig rijbewijs met begeleider naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, geldt de uitreikingsdatum van je eerste voorlopig rijbewijs.

Het praktijkexamen bestaat uit volgende onderdelen

 • ​​De manoeuvres op de openbare weg. Via lottrekking moet je twee van de drie volgende manoeuvres uitvoeren:
  • 1) keren in een smalle straat;
  • 2) in rechte lijn achteruitrijden;
  • 3) of parkeren. In het geval van 3) parkeren, zal je door loting één van de volgende parkeermanoeuvres uitvoeren. De manoeuvres worden zoveel mogelijk op de openbare weg uitgevoerd, uitgezonderd loodrecht t.o.v. de weg vooruit of achteruit in een vak parkeren.
   • evenwijdig t.o.v. de weg rechts parkeren tussen twee voertuigen;
   • evenwijdig t.o.v. de weg links parkeren tussen twee voertuigen;
   • loodrecht t.o.v. de weg achteruit in een vak parkeren;
   • loodrecht t.o.v. de weg vooruit in een vak parkeren.
 • Proef op de openbare weg
 • ​​Zelfstandig rijden is een bijkomend evaluatiecriterium. Dit betekent dat je voor een deel van het examen zelf naar een bestemming rijdt, zonder aanwijzingen van de examinator. Je mag je op de verkeersborden baseren of op je gps.
 • Je voert een gevaarherkenningstest op de computer uit. Die test maakt deel uit van de globale beoordeling van het praktijkexamen.

Slaag je twee keer niet voor je praktijkexamen, dan ben je verplicht om 6 uur praktijklessen bij een erkende rijschool te volgen.

Het is mogelijk om het examen onder begeleiding van Rijschool Traffix te doen. Wij regelen dan het examen met het examencentrum, je legt het examen af met een wagen van de rijschool, en onze lesgever begeleidt je naar en tijdens het examen.
Wil je voor je examen nog even de belangrijkste manoeuvres oefenen en het parcours verkennen? Ook dat is mogelijk. Boek dan twee uur extra rijbegeleiding wanneer je je examen boekt.

De kost van het praktijkexamen (40 euro) zelf betaal je rechtstreeks in het examencentrum.

Je kan het praktijkexamen ook met je eigen wagen afleggen, samen met je vaste begeleider. Dit examen kan enkel op afspraak. Contacteer hiervoor het Goca-examencentrum in je buurt, en zorg ervoor dat je voertuig technisch en administratief in orde is!

Ons wagenpark bestaat uit 22 Opel Astra’s benzine.
In onze afdelingen in Dendermonde en Meise hebben we ook auto’s met automatische versnellingen beschikbaar.

Pakketten (incl. dossierkosten en 21% btw)

Theoriecursus 12 uur (inclusief handboek) € 125
Vormingsmoment € 20
Praktijkcurus LIGHT 6 uur (ook na 2 keer niet geslaagd) € 415
Praktijkcurus MEDIUM 12 uur € 805
Praktijkcursus LARGE 20 uur € 1300
Evaluatieles examen 2 uur € 155
Evaluatieles examen 2 uur + examenbegeleiding € 285

Basis (incl. 21% btw)

Eenmalige dossierkosten € 25
Praktijkles per uur € 65
Examenbegeleiding € 130
Handboek Theorie € 20

In onze afdelingen in Dendermonde en Meise is het mogelijk om praktijklessen met een automaat te volgen.
Het is ook mogelijk om je praktijkexamen met een automaat af te leggen. Hou er dan wel rekening mee dat je een beperking op je rijbewijs B krijgt, waardoor je enkel met een wagen met automatische versnellingen mag rijden.
Wil je achteraf toch nog handgeschakeld rijden, moet je hiervoor een nieuw praktijkexamen afleggen.

Bij je online inschrijving kan in het veld “Extra informatie” ingeven dat je graag je lessen met automaat wil volgen.