Ben je klaar voor je praktijkexamen? Van zodra je met je voorlopig rijbewijs minstens 3 maanden (*) stage doorlopen hebt en 18 jaar bent kan je het praktijkexamen afleggen in het examencentrum. Je voorlopig rijbewijs dient nog geldig te zijn en je theorie-examen mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Ben je overgeschakeld van een voorlopig rijbewijs met begeleider naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (of omgekeerd) dan mag de minimum 3 maanden (*) stage gerekend worden vanaf de uitreikingsdatum van je eerste voorlopig rijbewijs.

Ben je nog niet zeker van je stuk dan kan je een evaluatieles van minimum 2 uur inplannen met advies voor je vervolgtraject.

We raden  je aan om voor je praktijkexamen nog de belangrijkste manoeuvres oefenen en het parcours verkennen. Boek hiervoor twee uur extra rijles in wanneer je je praktijkexamen vastlegt.

Je kan beroep doen op Rijschool Traffix om je praktijkexamen af te leggen onder begeleiding van een lesgever van Rijschool Traffix. Wij regelen dan het examen met het examencentrum, je legt het examen af met een wagen van de rijschool, en onze lesgever begeleidt je naar en tijdens het examen.

Tarief:

 • Evaluatieles 2 uur (inschrijving + 2 uur): 165 euro
 • Extra 2 uur praktijkles (na het volgen van een basispakket): 135 euro
 • Begeleiding naar het praktijkexamen (na het volgen van minimum 2 uur praktijk): 135 euro
 • Examenretributie (te betalen op het examencentrum): 40 euro

(*) Op 12 maart 2020 heeft de Raad van State het “besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B” vernietigd.  Door de vernietiging van deze wetgeving is de stageperiode gewijzigd van 9 maanden naar 3 maanden.

Het praktijkexamen wordt afgelegd in een examencentrum naar keuze en bestaat uit volgende onderdelen:

 • Je legt een risicoperceptietest af de computer. Die test maakt deel uit van de globale beoordeling van het praktijkexamen.​​
 • De manoeuvres op de openbare weg. Via lottrekking moet je twee van de drie volgende manoeuvres uitvoeren:
  • 1) keren in een smalle straat;
  • 2) in rechte lijn achteruitrijden;
  • 3) of parkeren. In het geval van 3) parkeren, zal je door loting één van de volgende parkeermanoeuvres uitvoeren. De manoeuvres worden zoveel mogelijk op de openbare weg uitgevoerd, uitgezonderd loodrecht t.o.v. de weg vooruit of achteruit in een vak parkeren.
   • evenwijdig t.o.v. de weg rechts parkeren tussen twee voertuigen;
   • evenwijdig t.o.v. de weg links parkeren tussen twee voertuigen;
   • loodrecht t.o.v. de weg achteruit in een vak parkeren;
   • loodrecht t.o.v. de weg vooruit in een vak parkeren.
 • Proef op de openbare weg
 • ​​Zelfstandig rijden is een bijkomend evaluatiecriterium. Dit betekent dat je voor een deel van het examen zelf naar een bestemming rijdt, zonder aanwijzingen van de examinator. Je mag je op de verkeersborden baseren of op je gps.

Slaag je twee keer niet voor je praktijkexamen, dan ben je verplicht om 6 uur praktijklessen bij een erkende rijschool te volgen.

De kost van het praktijkexamen (40 euro) zelf betaal je rechtstreeks in het examencentrum.

Je kan het praktijkexamen ook met je eigen wagen afleggen, samen met je vaste begeleider. Dit examen kan enkel op afspraak. Contacteer hiervoor het Goca-examencentrum in je buurt, en zorg ervoor dat je voertuig technisch en administratief in orde is!

Het praktijkexamen in een examencentrum in Vlaanderen verloopt steeds in het Nederlands.

Je kan het praktijkexamen ook afleggen in het Frans, Duits of Engels in een examencentrum in Vlaanderen, bijgestaan door een beëdigde tolk die aangeduid en vergoed wordt door jou.  Je dient dit vooraf te melden aan de rijschool of aan het examencentrum.

In Brussel of Wallonië kan je ook zonder tolk het theorie-examen afleggen in het Frans.

Opgelet: hou er rekening mee dat in Brussel en Wallonië andere regels gelden wat betreft het afleggen van praktijkexamens.  Informeer je vooraf op de website van de examencentra.