Begeleider

Je gaat optreden als begeleider bij de rijopleiding van een kennis of een familielid?
Dat is een waardevol engagement, mooi dat je hier tijd en energie wil voor vrijmaken.
Op deze pagina geven we jou vanuit onze rijschool enkele tips en links die jou daarbij kunnen ondersteunen om dit veilig, vlot en succesvol te laten verlopen.

Ten eerste: vergeet niet dat een vormingsmoment voor begeleiders verplicht is als je vanaf 1 maart als begeleider vermeld wordt op een voorlopig rijbewijs.
Op onze pagina vormingsmoment vind je alle regels, info en uitzonderingen.

Maak vooraf, samen met de leerling, een goed plan voor het volledige traject.
Plan jullie wekelijkse oefenmomenten in zodat er voldoende oefentijd voorzien is.
Bespreek vooraf ook wat je wel en niet samen gaat oefenen en welke taken de eventuele 2e begeleider op zich zal nemen.
Als je onze hulp als erkende rijschool wil inroepen om de leerling goed op weg te zetten, om specifieke zaken in te oefenen, als evaluatie van jullie harde werk of voor een examenvoorbereiding: Er kunnen wachttijden zijn dus neem dit op in jullie volledige plan en plan de lessen tijdig in.

Een goede rijopleiding bereidt jouw leerling niet alleen voor op het behalen van een rijbewijs maar ook op alle situaties en omstandigheden die niet bij het rijexamen getest worden maar waar jouw leerling later ook nog mee zal geconfronteerd worden. Enkele voorbeelden: tanken/opladen, handenvrij bellen, op weg met vrienden, op reis met de auto, naar een feest met de auto, te laat vertrekken,..

Besteed altijd tijd aan een goede voorbereiding van de rit. Welke route, welke hulpmiddelen, muziek voorbereid, geen losse voorwerpen in de auto, iedereen klikvast, goede zit- en stuurhouding.

Oefen gefaseerd. Eerst moet de leerling het voertuig goed en geautomatiseerd beheersen alvorens hij in het verkeer terecht komt en de aandacht zal moeten vestigen op inzichtelijke rijtaken.
Zoek daarvoor de geschikte plaatsen waar voertuigbeheersing veilig kan ingeoefend worden.

Leren rijden is meer dan enkel de nuttige sociale ritten doen. Plan ook oefeningen in die over specifieke rijtaken gaan zoals bvb links afslaan, een veilige afstand houden, snelheid aanpassen, rotondes, …  Bespreek of zoek samen de regels daarrond op en herhaal die even, ontleed de taak eventueel in brokjes, werk van makkelijk naar moeilijk, van meer hulp naar geen hulp en oefen de rijtaak in veel verschillende varianten en situaties.

Er is een verschil tussen kunnen en willen veilig rijden. Als jouw leerling centraal staat in de opleiding, samen met jou op zoek gaat naar hoe veilig rijden voor hem of haar werkt, achter die keuzes zelf ook achterstaat, dan raakt hij of zij intrinsiek gemotiveerd en werkt jouw begeleiding ook na het behalen van een rijbewijs.

Misschien is de leerling heel voorzichtig waardoor het leerproces trager verloopt. Honoreer die voorzichtigheid. De allerbeste troef om veilig te rijden bezit deze leerling al. Uiteraard zal er bij het rijexamen verwacht worden dat er ook vlot gereden wordt maar geef de voorzichtige bestuurder de tijd om die vlotheid te bereiken.

Onderschat niet de impact van hoe je zelf tot nu toe omging met mobiliteit. De eerste rijles begon eigenlijk al toen de leerling voor het eerst met jou meereed.

Mag jouw leerling beter worden dan jezelf?
Misschien heb je zelf al bepaalde voorkeuren ontwikkeld in het verkeer en vermijd je bepaalde verkeerssituaties zoals de binnenzijde van een rotonde of de autosnelweg of steile parkeergarages. Het zou goed zijn dat jouw leerling toch de kans krijgt om dit wel te leren en op basis van de ervaringen eigen keuzes te maken.

Gebruik je de rijhulpsystemen in de auto? Zij kunnen bij goed gebruik een grote meerwaarde betekenen naar veiligheid en worden meer en meer standaard.

 • Het vormingsmoment ten laatste 10 jaar geleden gevolgd hebben (voor minstens 1 begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen).
 • ingeschreven zijn in België en houder zijn van een identiteitsdocument, afgegeven in België;
 • sedert ten minste 8 jaar houder zijn van een rijbewijs B (Belgisch of Europees rijbewijs);
 • gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen;
 • behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt, zijn kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen of die van zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samen- woont of een feitelijk gezin vormt;
 • Ook als begeleider mag je niet onder invloed zijn
 • Personen die vermeld zijn op het voorlopig rijbewijs mogen begeleiden (en aanwezig zijn in de auto, dus geen extra passagiers).
 • Alle begeleiders op het voorlopig rijbewijs moeten een vormingsmoment volgen (mag nog na afhalen voorlopig rijbewijs maar best zo vroeg mogelijk in de opleiding).
 • Op de dag van het praktijkexamen moet één van beide begeleiders het vormingsmoment minstens 5 maanden geleden gevolgd hebben.
 • Wie een voorlopig rijbewijs heeft om alleen te oefenen mag een passagier meenemen (max 2 tegelijk – 8 jaar in bezit rijbewijs – laatste 3 jaar geen verval). Geen vormingsmoment verplicht.
 • Verboden te oefenen in de weekendnachten of nachten voor en na een feestdag (tussen 22u en 06u) en verboden om in het buitenland te rijden.
 • Aanhangwagen niet toegelaten en geen commercieel vervoer toegelaten.
 • 1x omwisselen voorlopig rijbewijs kan tijdens de stageperiode.
 • Verplichting L op de achterruit (die mag blijven hangen als de begeleider zelf rijdt).
 • Verplichte extra spiegel voor de begeleider (tenzij je alleen mag oefenen).
 • Examen kan na minimum 5 maanden stage en je moet 18 jaar zijn.
 • Altijd welkom voor eender welk aantal uren op eender welk moment in de opleiding
 • Lessen vanuit Dendermonde, Meise, Lokeren, Berlare, Puurs, Zele, Asse, Wetteren, Merchtem en Kontich.
 • Begeleiding naar examens in Aalst, Gent, Mollem, Kontich en Sint-Niklaas
 • Inschrijven via www.traffix.be

Voltijdse, deeltijdse of flexi-job vanuit een van onze kantoren.
Schrijf in voor een vrijblijvende infosessie via www.traffix.be/jobs/