Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof of VOV (dit is de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Rijbewijsopleidingen voor de categorieën C, CE, D en DE geven recht op VOV van zodra de werknemer minstens 32 uur opleiding volgt binnen een periode van 1 jaar (365 dagen) te rekenen vanaf de eerste les.  Deze 32 uur kunnen samengeteld worden door verschillende opleidingen en modules met elkaar te combineren.

Rijschool Traffix is erkend voor het Vlaams Opleidingverlof onder het nummer ODB-1002253 www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank/rijbewijzen

Enkele voorbeelden:

 • Rijbewijs C met vakbekwaamheid (theorie + praktijk)
 • module theorie C: 21 uur
 • module praktijk C: 15u + examenbegeleiding 5,5 u = 20,50 uur
 • totaal: 41,50 uur

Rijbewijs C met vakbekwaamheid (enkel praktijk) + rijbewijs CE

 • module praktijk C: 15 uur + examenbegeleiding 5,5 uur = 20,50 uur
 • module praktijk CE: 14 uur + examenbegeleiding 2,75 uur = 16,75 uur
 • totaal: 37,25 uur

De werknemer:

 • volgt de opleidingen in het kader van een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding;
 • dient ingeschreven te zijn voor minstens 32 uur opleiding;
 • moet minstens 50% tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest;
 • die exact 50% tewerkgesteld is met een vast uurrooster moet rekening houden met een bijkomende voorwaarde: in dat geval mag hij enkel VOV opnemen tijdens werkuren die samenvallen met de lestijd.

Wat doet u als werkgever ?

 • u kan de aanvraag op het digitaal platform indienen op basis van onze planning die u ontvangt na de inschrijving. Hierop vindt u het ODB-registratienummer van de opleiding terug en de startdatum/einddatum van de opleiding;
 • u moet de aanvraag tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen indienen door de opleiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform opleidingsincentives;
 • voor het schooljaar 21-22 (start opleiding vanaf 1/9/21) mogen aanvragen tot uiterlijk 30/11/22 ingediend worden;
 • u zal een forfaitair bedrag van € 21,3 / uur terugbetaald krijgen.

Het is toegelaten om het Vlaams OpleidingsVerlof te combineren met de subsidie van de KMO-Portefeuille

Lees alle voorwaarden van het Vlaams OpleidingsVerlof in detail op de website van de Vlaamse overheid https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof