Verschillende sectorfondsen bieden een financiële tussenkomst aan bedrijven die hun werknemers opleiden.

Klik hier voor meer info over de KMO-portefeuille.

Klik kier voor meer info over het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

• Voor wie? Arbeiders uit de PC’s 112, 142.1, 149.2, 149.4
• Werkwijze: U dient via onderstaande link uw bedrijf te registeren en een login aan te vragen. Nadien krijgt u een administratief dossier. De aanwezigheidslijst moet ondertekend worden door de lesgever en afgestempeld worden. De cursist neemt dit dossier na de les terug mee naar het bedrijf en u bezorgt deze documenten terug aan EDUCAM binnen de 10 dagen na de opleiding.
• Meer info: https://www.educam.be/nl/erkenning
Job Opportunities
Welke rijbewijzen? BE – C – CE
Voor wie? Bedrijven uit de groene sector: landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145), parken en tuinen (PC 145.04) en technische land- en tuinbouwwerken (PC 132). Enkel voor de arbeiders, geen bedienden of zelfstandigen.
• Werkwijze: Contact opnemen met EDUplus om te bekijken welke tussenkomst er eventueel is.
Meer info: Vormingen voor werknemers in de groene sectoren bij Eduplus
Opleidingsaanbod bij Eduplus
fvb
 • Voor wie? Bedrijven uit de metaalsector: arbeiders uit PC 111.
  Werkwijze: De aanvraag kan hier online worden ingediend via volgende link: http://web.tofam-ovl.be/opleidingsbudget/
  Meer info: Anja Noyelle, anja.noyelle@mtechplus.be
Mtech+prijs | Scriptieprijs
 • Welke rijbewijzen? C – CE
 • Voor wie? Bedrijven uit voedingsnijverheid PC 118 (arbeiders) en PC 220 (bedienden).  Enkel voor de werknemers (geen zelfstandigen of expats). Voor interims en jobstudenten gelden dezelfde voorwaarden.
 • Werkwijze:  de factuur wordt integraal opgemaakt op het bedrijf.  Alimento betaalt tot 750 euro terug van de opleidingskost. Deze steun is perfect cumuleerbaar met KMO-portefeuille.
 • Formaliteiten: het bedrijf meldt bij de inschrijving aan de rijschool dat zij behoort tot een bedrijf uit de voedingsnijverheid.
 • Meer infowww.alimento.be – Tom De Cock: 0473/65.42.68
Alimento logo | Alimento
 • Welke rijbewijzen? C en CE
  Voor wie? Transportbedrijven met RSZ-code 083, PC 140. Enkel voor de arbeiders, geen bedienden of zelfstandigen.
  Werkwijze: De opleidingskosten worden gefactureerd aan het transportbedrijf (combinatie met KMO-portefeuille mogelijk). Vanaf het ogenblik dat de kandidaat in dienst treedt bij het transportbedrijf (RSZ-code 083) kan de werkgever een tussenkomst aanvragen bij het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL). Deze tussenkomst bedraagt maximum € 1725 (rijbewijs C met vakbekwaamheid of  € 1500 voor een rijbewijs CE. Enkel basiskwalificatie bedraagt maximum € 500
  Formaliteiten: na de opleiding wordt het aanvraagformulier ingediend bij het SFTL
  Meer info: https://www.sftl.be/werkgevers/opleidingen-en-bijscholingen-voor-personeel/tussenkomst-rijbewijzen/
POBOS
 • Welke rijbewijzen? cat. D
  Voor wie? Autocar- en busondernemingen (RSZ code 085). Enkel voor de arbeiders, geen bedienden of zelfstandigen.
  Werkwijze: de opleidingskosten worden gefactureerd aan de werkgever (combinatie met KMO-portefeuille mogelijk). Na 6 maand tewerkstelling kan de werkgever een tussenkomst aanvragen bij het Sociaal Fonds Bus. Deze tussenkomst voor een rijbewijs D bedraagt maximum € 1.400. De tussenkomst voor een rijbewijs DE bedraagt maximum € 700.
  Formaliteiten: na 6 maand tewerkstelling wordt het aanvraagformulier ingediend bij het Sociaal Fonds Bus via volgend emailadres: info@sociaalfonds.be
  Meer info: https://www.sociaalfonds.be/werkgever/financi%C3%ABle-premies-en-tussenkomsten/tussenkomst-kosten-rijbewijs-vakbekwaamheid-d-via-vrije-filière
Welkom bij Sociaal Fonds Bus & Car! - Sociaal Fonds Bus & Car
Welke rijbewijzen? BE– C – CE
Voor wie? Val je als werkgever onder het PSC 149.01? Neem dan zeker contact op met Volta! Volta betaalt immers een premie tot € 15,50 per uur wanneer je je arbeider een erkende opleiding laat volgen en je beantwoordt aan de voorwaarden.
Contactpersoon: Veerle van Antenhove: 0494/82.39.65
Meer info: www.volta-org.be, 02 476 16 76 of contacteer je regionaal adviseur!
Volta | Technoboost