Update 27/07/2023

Tussen het afnemen van het interview met Wendy hieronder en de verschijning van het besluit van de Vlaamse Regering verliepen nog vele maanden.
Wat is het uiteindelijk geworden? De uitleg van Wendy in het artikel is nog altijd correct. De nieuwe startdatum vulden we in cursief aan.

  • Verplichting vorming begeleider vanaf 1 maart 2024 ipv 1 oktober 2023 (afgifte voorlopig rijbewijs met begeleider)
  • Vorming kan in de klas of online aangeboden worden

Het vormingsmoment komt terug 

Op vrijdag 17 december maakte Minister Lydia Peeters bekend dat het vormingsmoment voor begeleiders terug ingevoerd wordt. Het vormingsmoment is niet nieuw, maar toch zullen er in de komende weken en maanden weer heel wat vragen gesteld worden aan onze administratieve medewerkers. Daarom nemen we de koe bij de horens en stellen ze nu al aan Wendy, onze hoofd Rijbewijs B-planner in Dendermonde en Puurs.

Dag Wendy, het stond al een tijd in de sterren geschreven en nu is het officieel: het vormingsmoment voor begeleiders komt terug.

‘Dat klopt. Het was destijds heel verrassend dat het vormingsmoment afgeschaft werd, maar dat bleek uiteindelijk puur om een bevoegdheidsconflict te gaan tussen de Federale en de Vlaamse Regering waardoor de Raad van State het vormingsmoment vernietigde.

Dat was bij de start van de Corona-pandemie.

‘Inderdaad. In die periode werd de rijopleiding voor de eerste keer stilgelegd, maar het vormingsmoment werd niet samen met de theorie- en praktijklessen terug opgestart. Het wegvallen had immers niets met Covid te maken.
Dat was jammer, want we kregen vaak positieve reacties van de deelnemende ouders. Ze vonden dit moment nuttig en het viel me ook op dat ze bewuster met de opleiding van hun kinderen aan de slag gingen. Hoe dan ook: zonder verplichting werd de algemene interesse in een vormingsmoment toch wel een heel stuk kleiner, wat uiteraard begrijpelijk is. Je kan maar weten wat je mist als je er bij was natuurlijk.’

En nu komt het vormingsmoment terug. Zijn er verschillen?

‘Ja, die zijn er wel. Vroeger moest je als kandidaat-begeleider al bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs een begeleidersattest kunnen voorleggen bij de bevolkingsdienst. Anders kon je niet als begeleider vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. Deze dienst werkt onder Federale bevoegdheid en kan dit nu niet meer controleren of eisen. De examencentra zijn wel een Vlaamse bevoegdheid en de controle zal nu door hen gebeuren.’

Pas een controle bij het rijexamen. Dan kan je als begeleider dus net voor dat rijexamen nog een vorming volgen om in orde te zijn?

‘Nee, dat zou weinig zinvol zijn. Er wordt verwacht dat minstens 1 begeleider al 5 maanden in het bezit is van een begeleidersattest. Je kan maximum 2 begeleiders laten noteren op je voorlopig rijbewijs. Als de begeleider die nog geen 5 maanden in het bezit is van een begeleidersattest met jou mee gaat naar het examen, dan zal die dus het begeleidersattest van de andere begeleider ook moeten voorleggen om deze 5 maanden te bewijzen.’

En als je het rijexamen met de begeleiding van de rijschool gaat afleggen?

‘Dan is het afhankelijk van je voorlopig rijbewijs. Als je een M36 hebt waarbij je verplicht onder begeleiding oefent, dan zal je ook een begeleidersattest van een van jouw begeleiders moeten voorleggen van minstens 5 maanden oud als je met je lesgever van de rijschool naar het examen gaat.
Wie een M18 heeft, hoeft niet met een begeleider te oefenen. In dat geval is er dus ook geen verplichting om een begeleidersattest voor te leggen.’

Goed geregeld. En nu de vraag die je het meest zal krijgen waarschijnlijk: wie moet dit volgen? Wat met iemand die nu al bezig is met oefenen? En wat met begeleiders die dit in bijvoorbeeld 2017 al eens volgden?

‘Die vraag verwacht ik inderdaad nog vaak te krijgen.
Deze regel gaat in vanaf 1 oktober 2023 (nvdr. = 1 maart 2024 geworden) en geldt alleen voor wie vanaf dan vermeld wordt op een voorlopig rijbewijs. Als je dus voor 1 oktober (nvdr. 1 maart) al aan het begeleiden bent, dan geldt deze verplichting niet voor jou. Maar ik raad het dan toch nog altijd sterk aan.
De ouders of andere begeleiders die de vorming in het verleden al eens volgden hoeven dit niet opnieuw te doen als hun attest nog geldig is. Het was 10 jaar geldig vanaf de dag van de vorming.’

Voorlopige rijbewijzen worden wel eens omgewisseld. Wat dan?

‘Dan telt 1 oktober 2023 (nvdr. 1 maart  2024) ook weer als de start van de verplichting. Stel dat een leerling-bestuurder al van voor 1 oktober 2023 (nvdr. 1 maart 2024) een voorlopig rijbewijs M18 heeft en na 30 september (nvdr. 29 februari 2024) beslist om dit om te wisselen naar een M36: ook dan zal de begeleider een vorming moeten volgen (Nvdr. Wel bij omwisseling M18 naar M36 enkel de verplichting om dit te volgen, niet verplicht dat dit al 5 maanden geleden is op het moment van het examen).’

Wat zal het kosten?

‘Er is nu een maximumprijs van € 30 opgelegd. Ik weet niet of er al rekening gehouden is met de inflatie, de verhoogde kosten van de energie en de indexering van de lonen. Misschien verandert dit nog.’ (nvdr. Zal tussen de 20 en 30 euro zijn)

En de duurtijd van de opleiding?

‘Dat blijft 3 uren, zoals voordien.’ (nvdr. en kan ook online)

Wat komt er allemaal aan bod in zo’n vorming?

‘Er wordt opgedragen om zeker ook een deel wegcode te bespreken in de opleiding. Dat is hier toch wel als een verrassing binnengekomen. Er is ondertussen toch wel al geweten dat een betere kennis van de wegcode niet meteen tot veel minder verkeersslachtoffers leidt, maar wel tot vlotter rijgedrag wat ook belangrijk is natuurlijk. Uiteraard kwamen er tijdens de vormingen ook vragen over de wegcode en die worden met plezier beantwoord door onze lesgevers. Er zal hierover nu een vast onderdeel voorzien worden.
De basisbeginselen van verkeersveilig anticiperend gedrag, het maken van slimme keuzes in het verkeer, de veel voorkomende beginnersfouten, het geven van ondersteuning in de aanpak, het vermijden van de typische risico’s voor de begeleiding: onze lesgevers weten wat te doen tijdens deze beperkte tijd.
Hopelijk wordt dit terug een goeie doorstart voor een veilige oefenstage van de begeleider en zijn pupil en zijn de leerlingen ook beter voorbereid als ze zich aanbieden voor vervolmakingslessen in onze rijschool.’

Merci Wendy!